สั่ง กสร. ดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง Shopee หลังถูกปลดฟ้าผ่ากว่าครึ่ง

สั่ง กสร. ดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง Shopee หลังถูกปลดฟ้าผ่ากว่าครึ่ง สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิหน้าที่และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและประกันสังคมให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง

จากกรณี Shopee เลิกจ้างพนักงานฟ้าผ่ากว่า 300 คน ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่ง กสร. ดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง Shopee หลังถูกปลดฟ้าผ่ากว่าครึ่ง
 

โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น เผยถึงกรณีมีข่าวว่าซี กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเครือช้อปปี้ที่ตั้งอยู่ประเทศสิงค์โปร์ จะดำเนินการเลิกจ้างลูกจ้างในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนั้น กระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) ส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันที

 

สั่ง กสร. ดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง Shopee หลังถูกปลดฟ้าผ่ากว่าครึ่ง

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการเลิกจ้างลูกจ้างในเครือ Shopee ที่อยู่ในประเทศไทยจริง โดยเป็นการเลิกจ้างลูกจ้าง จำนวน 300 คน ซึ่งเป็นลูกจ้างที่อยู่ในสังกัด 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ช้อปปี้ฟู้ด จำกัด โดยบริษัทฯได้เรียกลูกจ้างเข้ามาพบเป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งการเลิกจ้าง และให้การเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งการเลิกจ้างดังกล่าว บริษัทยืนยันว่าจะจ่ายค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างอย่างครบถ้วน

 

สั่ง กสร. ดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง Shopee หลังถูกปลดฟ้าผ่ากว่าครึ่ง

 

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิหน้าที่และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและประกันสังคมให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง และให้เตรียมจัดหางานรองรับกรณีลูกจ้างมีความประสงค์จะหางานใหม่หากลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสายงานหรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวจะดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็ว