ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไร

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกรางวัลสลากดิจิทัล หวย 80 บาท ที่ซื้อจากแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กรายละเอียด

จากกรณีที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดจำหน่ายหวย 80 บาท ผ่านโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์ม หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยเริ่มงวดแรก 16 มิ.ย. 65 ทั้งนี้ เมื่อเราถึงถูกรางวัลสลากดิจิทัล ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัล ซึ่งผู้ที่ถูกรางวัลจะมีข้อความแจ้งว่า "ยินดีด้วย ! คุณถูกรางวัลงวดวันที่ / เดือน / ปี" สามารถเลือกวิธีการขึ้นรางวัลได้ 2 ช่องทางคือ 

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง


1. เลือกรับโดยการโอนเงิน ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งในอนาคตจะปรับเปลี่ยนให้สามารถผูกบัญชีธนาคารอื่นๆได้ เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อ ซึ่งวิธีนี้จะเสียค่าธรรมเนียม 1% และ ค่าภาษีอากรแสตมป์ 0.5% 


2. เลือกมารับเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ โดยต้องกำหนด วัน เวลา ที่ต้องการเข้ามารับเงินรางวัลเพื่อที่สำนักงานสลากจะจัดเตรียมสลากแบบใบตัวจริงเพื่อส่งคืนให้กับผู้ซื้อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการขึ้นเงินรางวัล โดยวิธีนี้จะเสียเฉพาะค่าภาษีอากรแสตมป์ 0.5%


อย่างไรก็ตาม กรณีที่ถูกรางวัลสลากดิจิทัล จะต้องแจ้งในระบบแอพลิเคชันเป๋าตัง ว่าจะเลือกรับเงินรางวัลผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งภายในกำหนด จะต้องมาขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากภายใน 2 ปี โดยสลากดิจิทัลที่ซื้อไว้จะแสดงอยู่ในประวัติข้อมูลการซื้อ 1 ปี นอกจากนี้ใครดวงดีถูกรางวัลที่ 1 ต้องไปขึ้นรางวัลที่กองสลาก
 

อย่างไรก็ตาม เพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care ได้เผยวิธีการขึ้นเงินสลากดิจิทัล หากกรณีถูกรางวัล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


1. ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัล ซึ่งผู้ที่ถูกรางวัลจะมีข้อความแจ้งว่า "ยินดีด้วย ! คุณถูกรางวัลงวดวันที่ / เดือน / ปี"

2. เลือก "สลากที่ถูกรางวัล"

3. เลือกช่องทางการรับเงินรางวัล

- รับเงินผ่านบัญชีกรุงไทย

- ขั้นเงินรางวัลด้วยตนเอง

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัลผ่านบัญชีกรุงไทย

1. เลือก "บัญชีกรุงไทย รับเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ"

2. กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

3. ตรวจสอบข้อมูลและการยืนยันการขึ้นเงินรางวัล

4. ใส่รหัส PIN 6 หลัก

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

5. ทำรายการสำเร็จ

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

1. เลือก "ขั้นเงินรางวัลด้วยตนเอง"

2. เลือกวันที่จะทำการขึ้นรางวัล

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

3. ตรวจสอบข้อมูลและการยืนยันการขึ้นเงินรางวัล

4. ใส่รหัส PIN 6 หลัก

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

5. ทำรายการสำเร็จ

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง


นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้เผยขั้นตอนผูกบัญชีรับเงินรางวัล ผ่านแอปฯเป๋าตัง ดังนี้

1.เลือกเมนูอื่นๆ และเลือกผูกบัญชีรับเงินรางวัล

2.เลือกบัญชีที่ต้องการรับเงินรางวัล พร้อมทำตามขั้นตอนการผูกบัญชี

3.ตรวจสอบ และกดยืนยันการผูกบัญชี

4.ใส่ PIN 6 หลัก

5. ระบบแสดงผูกบัญชีรับเงินสำเร็จ

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

 

ว่าที่เศรษฐีเตรียมตัว ถูกสลากดิจิทัลที่ซื้อจากแอปฯเป๋าตัง ต้องทำอย่างไรบ้าง