กรมการข้าว ชี้แจงแล้ว หลังว่อนคลิป ข้าวสารถูกผลิตจากถุงพลาสติก

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นเรื่องคลิปข้าวสารถูกผลิตจากถุงพลาสติก

กรณีการเผยแพร่คลิปวิดีจากต่างประเทศ ซึ่งระบุว่าเป็นกระบวนการผลิตข้าวสารจากถุงพลาสติกนั้น ทางกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลว่า 

ภายในคลิปดังกล่าวไม่ใช่การผลิตเมล็ดข้าวด้วยพลาสติกแต่อย่างใด เพราะหากเทียบราคาการผลิตจากพลาสติก พบว่ามีต้นทุนที่สูงกว่าการผลิตข้าว 

 

และขอยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวของไทยอย่างแน่นอน

กรมการข้าว ชี้แจงแล้ว หลังว่อนคลิป ข้าวสารถูกผลิตจากถุงพลาสติก

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม