ศบค.ชุดใหญ่เคาะ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ถึงกันยายน 2565

ศบค.ชุดใหญ่เคาะ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ถึงกันยายน 2565 เหตุโควิด-19 โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 BA.5 ระบาด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มีรายงานว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เคาะ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 หลังพบการระบาดของโควิด-19 โอไมครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 BA.5 มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น

โดยนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผยหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธานในที่ประชุม ว่า ที่ประชุม ศบค.ได้พิจารณาการขยายระยะเวลาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่19) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)รายงาน และมีมติให้ขยายออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2565

 

ศบค.ชุดใหญ่เคาะ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ถึงกันยายน 2565

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ต่อไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 โดยได้ให้เหตุผลในการพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19) ว่า เพื่อยังคงไว้ซึ่งดํารงบรรดามาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการให้มีความเป็นเอกภาพในการบังคับใช้เป็นการทั่วไปทั้งประเทศ

ประกอบกับปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) และหน่วยงานของไทยยังอยู่ระหว่างการดําเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับภายหลังการประกาศให้เป็นโรคประจําถิ่นอาทิ ด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการชายแดน การบริหารจัดการวัคซีน

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการดํารงกลไกและมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ ในลักษณะของการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) โดยเฉพาะจากสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ซึ่งมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งในห้วงเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 หากเกิดขึ้นจะเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ศบค.ชุดใหญ่เคาะ ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ถึงกันยายน 2565

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline