"หมอธีระ"เผยชัด ถ้าติดโควิดแล้วต้องไปทำงาน ต้องกักตัวกี่วัน จะปลอดภัยสุด

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงระยะการกักตัวหากติดโควิด-19 และต้องไปทำงาน

"หมอธีระ" รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ได้ระบุข้อความว่า 

คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน โรงงาน และสถานประกอบการ

ตามความรู้วิชาการแพทย์ปัจจุบันเกี่ยวกับ Omicron

หากมีคนติดเชื้อ กักตัวแค่ 5 วัน โอกาสหลุด 50%

7 วันหลุด 25%

10 วัน โอกาสหลุดราว 10%

แต่หาก 14 วัน ก็ดูจะปลอดภัย อย่างไรก็ตามมักทำได้ยาก เพราะกระทบต่อระบบงานมาก

ดังนั้น หากทางสถานที่ทำงานต่างๆ สามารถบริหารจัดการกำลังคนได้ ให้แยกกักตัวไปอย่างน้อย 10 วันย่อมดีที่สุด

"หมอธีระ"เผยชัด ถ้าติดโควิดแล้วต้องไปทำงาน ต้องกักตัวกี่วัน จะปลอดภัยสุด

แต่หากไม่ไหวหรือจำเป็นมากจริงๆ ก็ควรให้ความรู้ และ/หรือฝึกอบรมบุคลากรที่ติดเชื้อเกี่ยวกับการป้องกันตัวให้ดี และให้กักตัว 7 วัน และตรวจ ATK ซ้ำ หากได้ผลลบ ก็มาทำงานโดยป้องกันอย่างเคร่งครัดอีกอย่างน้อย 7 วัน

ส่วนแนวปฏิบัติในสถานที่ทำงานสำหรับทุกคนในสถานการณ์ระบาดหนักขณะนี้ การปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีการถ่ายเทอากาศดี การไม่รับประทานอาหารร่วมกัน และการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอนั้นมีความสำคัญมากครับ

อ้างอิง

Duration of shedding of culturable virus in SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) infection. NEJM. 26 June 2022.

Visit the COVID-19 Information Center for vaccine resources.

Get Vaccine Info

"หมอธีระ"เผยชัด ถ้าติดโควิดแล้วต้องไปทำงาน ต้องกักตัวกี่วัน จะปลอดภัยสุด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline