ปภ.เตือน 38 จังหวัด - กทม. เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย

ด่วนที่สุด! ปภ.เตือน 38 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย หลังฝนตกอย่างหนัก

ปภ.เตือน 38 จังหวัด - กทม. เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย จากที่สถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยล่าสุดยังคงมีฝนตกกระหน่ำในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ล่าสุดมีประกาศด่วน ณ เวลา 20.30 น. จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ว่า 

ปภ.เตือน 38 จังหวัด และ กทม. เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย

จากการประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า จะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน กอปภ.ก จึงได้แจ้งจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2565 ดังนี้


พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ได้แก่
1. ภาคเหนือ 
- ตาก (อำเภออุ้มผาง) 
- แม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย) 
- เชียงใหม่ (อำเภอเชียงดาว แม่อาย) 
- เชียงราย (อำเภอเมืองฯ แม่จัน แม่ลาว) 
- น่าน (อำเภอบ่อเกลือ ปัว สันติสุข) 
- อุตรดิตถ์ (อำเภอท่าปลา ทองแสนขัน) 
- พิษณุโลก (อำเภอนครไทย วัดโบสถ์ เนินมะปราง ชาติตระการ) 
- เพชรบูรณ์ (อำเภอวังโป่ง หล่มสัก หล่มเก่า) 

ปภ.เตือน 38 จังหวัด และ กทม. เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เลย (อำเภอเชียงคาน  นาด้วง) 
- หนองคาย (อำเภอโพนพิสัย  รัตนวาปี) 
- สกลนคร (อำเภอบ้านม่วง) 
- บึงกาฬ (อำเภอเมืองฯ บุ่งคล้า โซ่พิสัย เซกา) 
- มุกดาหาร (อำเภอดงหลวง) 
- นครพนม (อำเภอท่าอุเทน เมืองฯ ธาตุพนม) 
- ชัยภูมิ (อำเภอบ้านเขว้า หนองบัวแดง) 
- ขอนแก่น (อำเภอเมืองฯ) 
- ร้อยเอ็ด (อำเภอสุวรรณภูมิ) 
- ยโสธร (อำเภอมหาชนะชัย คำเขื่อนแก้ว) 
- นครราชสีมา (อำเภอจักราช พิมาย ลำทะเมนชัย) 
- อุบลราชธานี (อำเภอม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ดอนมดแดง เขื่องใน เมืองฯ วารินชำราบ)

ปภ.เตือน 38 จังหวัด และ กทม. เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย

3. ภาคกลาง 
- กาญจนบุรี (อำเภอสังขละบุรี  ทองผาภูมิ) 
- ลพบุรี (อำเภอชัยบาดาล) 
- ปทุมธานี (อำเภอธัญบุรี ลำลูกกา) 
- นนทบุรี (อำเภอเมืองฯ ปากเกร็ด) 
- สมุทรปราการ (อำเภอเมืองฯ บางพลี บางบ่อ) 
- นครนายก (อำเภอเมืองฯ ปากพลี) 
- ปราจีนบุรี (อำเภอนาดี ประจันตคาม กบินทร์บุรี) 
- ระยอง (อำเภอแกลง เมืองฯ) 
- จันทบุรี (อำเภอเขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่ แหลมสิงห์ เมืองฯ ขลุง  มะขาม) 
- ตราด (อำเภอเมืองฯ คลองใหญ่ แหลมงอบ เกาะกูด เกาะช้าง เขาสมิง) 
- ประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอบางสะพาน ทับสะแก)

ปภ.เตือน 38 จังหวัด และ กทม. เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย

4. ภาคใต้ 
- ชุมพร (อำเภอปะทิว) 
- สุราษฎร์ธานี (อำเภอบ้านตาขุน ไชยา) 
- นครศรีธรรมราช (อำเภอพรหมคีรี) 
- พัทลุง (อำเภอกงหรา) 
- ระนอง (อำเภอกะเปอร์) 
- พังงา (อำเภอตะกั่วทุ่ง) 
- ตรัง (อำเภอย่านตาขาว) 


สำหรับ พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ได้แก่
บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำกก แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเลย แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำตราด
พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) 6 แห่ง ได้แก่ 

  ปภ.เตือน 38 จังหวัด และ กทม. เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย
1. อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่ 
2. อ่างเก็บน้ำกิ่วลม และกิ่วคอหมา ลำปาง 
3. อ่างเก็บน้ำน้ำพุง สกลนคร 
4. อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ ขอนแก่น 
5. อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี 

 
รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ


กอปภ.ก. จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ น้ำหลากและท่วมฉับพลัน โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงนำเครื่องมือเครื่องจักรกล


นอกจากนี้ ปภ. ยังได้รายงานเกิดอุทกภัยและคลื่นลมแรงใน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนาม ส่งผลได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ 

ปภ.เตือน 38 จังหวัด และ กทม. เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย
โดยเฉพาะอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตรในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ และเส้นทางคมนาคม รวม 5 ตำบล 20 หมู่บ้าน ประกอบกับมีคลื่นลมแรงทำให้เรือประมงเสียหาย 27 ลำ (เสียหายทั้งลำ 7 ลำ เสียหายบางส่วน 20 ลำ) และเครื่องมือทำการประมงเสียหายบางส่วน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ 

 
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ปภ.จ.กระบี่ อำเภอ จิตอาสา อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น เร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่  

ปภ.เตือน 38 จังหวัด และ กทม. เกือบ 100 อำเภอ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง 8 วันอันตราย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline