กอนช.เตือนด่วน 8 จังหวัด จับตาระดับแม่น้ำโขงเพิ่มต่อเนื่อง

กอนช.เตือนด่วน 8 จังหวัด จับตาระดับแม่น้ำโขงจากฝนตกหนัก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.65  กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)   ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำที่สถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้น 1.24 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้น 1,090 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับคาดการณ์จะมีฝนตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565 ดังนี้

กอนช.เตือนด่วน 8 จังหวัด จับตาระดับแม่น้ำโขงจากฝนตกหนัก

 

กอนช.เตือนด่วน 8 จังหวัด จับตาระดับแม่น้ำโขงเพิ่มต่อเนื่อง

 

1. สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำ 3.22 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.58 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1 – 1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง 

2. สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ำ 5.59 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.41 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8 – 1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

3. ตั้งแต่สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 6.5 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.8 – 1.2 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง 

 

กอนช.เตือนด่วน 8 จังหวัด จับตาระดับแม่น้ำโขงเพิ่มต่อเนื่อง

 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง
 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline