ปภ.เปิดชื่อ 10 จังหวัด เกิดสถานการณ์อุทกภัย อิทธิพลจากร่องมรสุม

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 10 จังหวัด และวาตภัยในจังหวัดสงขลา ประสานดูแลและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

9 ส.ค. 65 เวลา 10.15 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2565 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย มหาสารคาม ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด รวม 19 อำเภอ 37 ตำบล 98 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 362 ครัวเรือน แยกเป็น

ปภ.เปิดชื่อ 10 จังหวัด เกิดสถานการณ์อุทกภัย อิทธิพลจากร่องมรสุม

ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่

- เชียงราย เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

- แม่ฮ่องสอน เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

- ลำปาง เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน

- พิษณุโลก เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

- เพชรบูรณ์ เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอหนองไผ่ อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอชนแดน รวม 11 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่

- เลย เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูกระดึง รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 17 ครัวเรือน

- มหาสารคาม เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม รวม1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

ปภ.เปิดชื่อ 10 จังหวัด เกิดสถานการณ์อุทกภัย อิทธิพลจากร่องมรสุม

ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่

- ปราจีนบุรี เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

- จันทบุรี เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม รวม 14 ตำบล 51 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 166 ครัวเรือน

- ตราด เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาสมิง และอำเภอคลองใหญ่ รวม 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 142 ครัวเรือน

ปัจจุบันทุกจังหวัดสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 65 ยังได้เกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวม 4 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 74 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปภ.เปิดชื่อ 10 จังหวัด เกิดสถานการณ์อุทกภัย อิทธิพลจากร่องมรสุม ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline