ปภ. เปิดรายชื่อ 4 จังหวัด เกิดอุทกภัย เร่งประสานช่วยเหลือประชาชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ประสานท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชน

8 ส.ค. 65 เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย จันทบุรี และตราด รวม 8 อำเภอ 13 ตำบล 28 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับผลกระทบ 57 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ร่วมกับจังหวัดที่ประสบภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น รวมถึงสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ปภ. เปิดรายชื่อ 4 จังหวัด เกิดอุทกภัย เร่งประสานช่วยเหลือประชาชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตนอบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2565 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง รวม 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย จันทบุรี และตราด รวม 8 อำเภอ 13 ตำบล 28 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 57 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ปภ. เปิดรายชื่อ 4 จังหวัด เกิดอุทกภัย เร่งประสานช่วยเหลือประชาชน

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ปภ. เปิดรายชื่อ 4 จังหวัด เกิดอุทกภัย เร่งประสานช่วยเหลือประชาชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline