ข่าวดี! ผู้ประกันตน ม.33-39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ตรวจครบทั้งร่างกาย

ผู้ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนมาตรา 33-39 "Health Check" ฟรี 14 รายการตรวจครบทั้งร่างกาย แนะนำกด 1506 ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง ขณะที่ผลตอบรับทำฟันไม่สำรองจ่าย 900 บาทช่วงเม.ย.ยอดทะลุ 2.5 แสนคน

ข่าวดี! ผู้ประกันตน ม.33-39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ตรวจครบทั้งร่างกาย 

ข่าวดี! ผู้ประกันตน ม.33-39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ตรวจครบทั้งร่างกาย

ล่าสุด เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office ชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ Health Check ตรวจครบทั้งร่างกาย  ดังต่อไปนี้ 

 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 1 ครั้ง/ปี
 • การตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 2 ปี อายุ 40 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์เพื่อคัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา พร้อมทั้งการตรวจ Snellen eye Chart และวัดความดันของเหลวภายในลูกตา อายุ 40-54 ปี ตรวจทุก 2 ปีอายุ 55 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 15-34 ปี ตรวจ 1 ครั้ง อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • ปัสสาวะ UA อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • น้ำตาลในเลือด FBS (Fasting Blood Sugar) อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

ข่าวดี! ผู้ประกันตน ม.33-39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ตรวจครบทั้งร่างกาย

 • การทำงานของไต Cr และ eGFR อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol อายุ 20-34 ปี ตรวจทุก 5 ปีอายุ 35 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจได้ 1 ครั้ง
 • มะเร็งปากมดลูก Pap Smear อายุ 30 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 3 ปี
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via อายุ 30-55 ปี ตรวจทุก 5 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไปควรใช้วิธี Pap Smear เท่านั้น
 • มะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test อายุ 30 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1ครั้ง/ปี
 •  การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 3 ปี

สำหรับผู้ประกันตน โทรศัพท์สอบถามสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง โดยสามารถเข้ารับบริการการตรวจสุขภาพฟรีที่สถานพยาบาลรัฐบาลและเอกชน เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง (คลิกที่นี่) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th  หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง