เตือนภัยล่าสุด คุณมีพัสดุตกค้างให้"กด9" อย่าโอนเด็ดขาด ระวังตกเป็นเหยื่อ

เตือนภัยประชาชน อย่าโอนเด็ดขาด! พัสดุตกค้าง ให้กด9 ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่บัตรประชาชน โอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อนำพัสดุออกจากที่ทำการไปรษณีย์

  เตือนภัยประชาชน พัสดุตกค้าง ให้กด9 โอนเงินมาให้ตรวจสอบ โดยกลลวงมิจฉาชีพรูปแบบล่าสุด  คนร้ายแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจากไปรษณีย์ไทย แจ้งไปยังผู้ใช้บริการ ว่า มีพัสดุตกค้างและให้กด 9 ให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่บัตรประชาชน พร้อมให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนำพัสดุออกจากที่ทำการไปรษณีย์ ระวังจะตกเป็นเหยื่อ อย่าโอนเด็ดขาด


"พัสดุตกค้าง"  ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่อ ช่วยแชร์เพื่อ ให้รู้ทั่วถึงกัน คนร้าย แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจากไปรษณีย์ไทยแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ ว่า มีพัสดุตกค้างและให้กด 9 เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม โดยให้แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่บัตรประชาชน พร้อมให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร(บัญชีม้า)เพื่อนำพัสดุออกจากที่ทำการไปรษณีย์ 

เตือนภัยล่าสุด คุณมีพัสดุตกค้างให้"กด9" อย่าโอนเด็ดขาด ระวังตกเป็นเหยื่อ

ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า"ไปรษณีย์ไทย"จะไม่โทรแจ้งและมีระบบให้กด 9  และไม่มีนโยบายการเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อนำ "พัสดุตกค้าง" ออกจากที่ทำการไปรษณีย์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เตือนภัยล่าสุด คุณมีพัสดุตกค้างให้"กด9" อย่าโอนเด็ดขาด ระวังตกเป็นเหยื่อ

 สำหรับมาตรการการรับสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์นั้น หากพบว่าผู้รับปลายทางไม่อยู่บ้าน หรือสิ่งของที่ฝากส่งไม่สามารถนำจ่ายได้ เจ้าหน้าที่นำจ่ายจะออก “ใบแจ้งให้มารับสิ่งของ” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งรองรับสำหรับผู้ใช้บริการที่ฝากส่งสิ่งของในไปรษณียภัณฑ์แบบมีหลักฐานเท่านั้น เช่น บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) บริการส่งด่วนทั่วโลก (EMS World) บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน เป็นต้น

เตือนภัยล่าสุด คุณมีพัสดุตกค้างให้"กด9" อย่าโอนเด็ดขาด ระวังตกเป็นเหยื่อ

โดยเอกสารดังกล่าวจะระบุรายละเอียดการขอรับไปรษณียภัณฑ์ดังนี้ สาเหตุที่ "ไปรษณีย์ไทย" ไม่สามารถนำจ่าย "พัสดุตกค้าง" ได้ หมายเลขสิ่งของจำนวน 13 หลัก ประเภทของไปรษณียภัณฑ์ วัน - เวลาที่เจ้าหน้าที่ไปนำจ่าย และวัน - เวลาที่ประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับได้ ณ ที่ทำการฯ อย่างชัดเจน


หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

cr.PCT Police

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thainewsonline