เตือนภัยผู้บริโภค ตรวจพบ หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง แคดเมียมเกินมาตรฐาน

เตือนภัยผู้บริโภค "อย." สุ่มตรวจ หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็งจากจีน พบเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัย ปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน 

   เตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารผลิตภัณฑ์หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็งจากจีน  ความคืบหน้าล่าสุด อย.ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในผลิตภัณฑ์หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ นำเข้าโดยบริษัท ว.ประกายพร ซีฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 พบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน 

  เตือนภัยผู้บริโภค ตรวจพบ หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง แคดเมียมเกินมาตรฐาน

   ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

เตือนภัยผู้บริโภค ตรวจพบ หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง แคดเมียมเกินมาตรฐาน

  โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือ กรุงเทพ นำเข้าโดยบริษัท ว.ประกายพร ซีฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็งจากจีน ผลิตโดย NINGDE ZHENGYANG FOODS CO., LTD. สาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ระบุรุ่นการผลิต วันผลิตและวันหมดอายุ น้ำหนักสุทธิ 10กิโลกรัม” 

  เตือนภัยผู้บริโภค ตรวจพบ หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง แคดเมียมเกินมาตรฐาน

  ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบแคดเมียม 5.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

เตือนภัยผู้บริโภค ตรวจพบ หนวดปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่แข็ง แคดเมียมเกินมาตรฐาน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainewsonline