ตรวจหวยธอส. 16/9/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ล่าสุด ตรวจหวย ธอส. วันนี้

ผลสลาก ธอส. 16/9/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ต่อเงินต่อทอง วิมานเมฆ เกล็ดดาว พราวพิมาน Plus หวยธอส. ลุ้นรางวัล หวยออก ตรวจหวย ออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากธอส. 16 ก..ย 65

ผลหวย ธอส. "ตรวจผล สลาก ธอส." สลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นสลากต่อเงินต่อทอง 16/9/65 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดวิมานเมฆ ชุดพิมานมาศ ชุดเกล็ดดาว ชุดพราวพิมาน Plus ผลสลากธอส. ผลหวย ธอส. หวยธอส. ถูกสลากธอส. สลากธอส. ขาลเพิ่มพูน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 16/9/65 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.00 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชุดพราวพิมาน (ออกรางวัลทุกไตรมาส) รางวัลชุดวิมานเมฆ รางวัลชุดพิมานมาศ รางวัลชุดเกล็ดดาว รางวัลชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลชุดพราวพิมาน Plus และ รางวัลขาลเพิ่มพูน

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ สลากออมทรัพย์ ธอส.16 ก.ย.65  หวย ธอส. ออกอะไร หวยธอส.วันนี้ ผลสลาก ธอส. หวย ธอส. ออกวันไหน หวยธอส.วันนี้ออกอะไร ตรวจสลากออมทรัพย์

 

ผลสลาก ธอส.  17/2/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ต่อเงินต่อทอง วิมานเมฆ เกล็ดดาว

รางวัลชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 36  จํานวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท ได้แก่

9366478    9188906    9183801    9197212    9188084
9361544    9187340    9186058    9193542    9198499
9199123    9192181    9191013    9197625    xxxxxxx
xxxxxxx    xxxxxxx       9365835    9199467    9194527
9365080    9184344    9196793    9368077    9189847
9367945    9366833 

 

รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 10 วันที่ 16 กันยายน 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

9999622

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 500,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

9999811    9999765

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

9999205    9999295    9999234    9999617    9999818
9999392    9999605    9999180    9999378    9999018

 

รางวัลชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 30 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่

AA1058944    AA1026968    AA1018263    AA1013378   AA1038721
AA1008325    AA1028060    AA1088372    AA1055356   AA1051084

รางวัลพิเศษหมวด AA
AA1068721    AA1000644

AB1003993    AB1079547    AB1077929    AB1086040    AB1008260
AB1088743    AB1000062    AB1066952    AB1082653    AB1048399

รางวัลพิเศษหมวด AB
AB1090449    AB1072110

AC1031892    AC1089342    AC1050697    AC1069782    AC1080949
AC1097656    AC1001252    AC1062982    AC1007552    AC1062857

รางวัลพิเศษหมวด AC
AC1032318    AC1057339

AD1024880    AD1071721    AD1031750    AD1020715    AD1091048
AD1043588    AD1094121    AD1035580    AD1075372    AD1045182

รางวัลพิเศษหมวด AD
AD1074104    AD1053806

AE1068296    AE1077887    AE1094769    AE1077013    AE1084721
AE1000054    AE1051785    AE1062123    AE1051100    AE1068494

รางวัลพิเศษหมวด AE
AE1906014    AE1078491

AF1014742    AF1057198    AF1097966    AF1096889    AF1017503
AF1040699    AF1013492    AF1024137    AF1001616    AF1078340

รางวัลพิเศษหมวด AF
AF1001826    AF1014143

AG1053149    AG1090948    AG1051090    AG1087454    AG1051935
AG1019570    AG1014713    AG1034387    AG1000033    AG1032209

รางวัลพิเศษหมวด AG
AG1098824    AG1028483 

รางวัลชุดเกล็ดดาวครั้งที่ 23 และรางวัลต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 8

รางวัลที่1 มีชุดละ1รางวัล ชุดเกล็ดดาว และ ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ1,000,000 บาท ได้แก่

1099357

รางวัลที่ 2 ชุดละ จำนวน 4 รางวัล  ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 50,000  บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่

1618927    1272988    1423194    1013233

รางวัลที่ 3 จำนวน 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 5,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 20,000 บาท ได้แก่

1713329    1239128    1463480    1023888    1537010
1267012    1329878    1516488    1406203    1047993
1218512    1530396    1209543    1401651    1748839
1271179    1563000    1720302    1911254    1415406


รางวัลที่ 4  จำนวน 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 500 บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 10,000 บาท  ได้แก่

1824634    1020258    1434029    1001415    1429635
1121276    1308887    1598788    1260988    1496889
1281985    1320045    1888979    1105997    1050012
1798726    1854821    1970066    1648258    1708467

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท

343

เลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท

334    433

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 50 บาท

23

เลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท ได้แก่

32

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 8 รางวัลละ 30 บาท ได้แก่ 

4

 

ตรวจรางวัลสลาก ธอส.


รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 5 วันที่ 16 กันยายน 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท

FA8661987

รางวัลที่ 2 จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

3961644    2658063    0526801    4246286

รางวัลที่ 3 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

9997042    0400096    6053631    7213667    8284867
7610755    9175280    5109459    6649872    2045675
3340928    8870277    4686982    1324453    1853741
0361406    8873629    4217482    1531563    3856389
0727670    7583486    6258192    8566697    2205368
9595709    2420521    1932336    1563139    8434021
7189553    3047010    0037837    9824727    8029058
6112991    1112208    1872174    2044912    5853928

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 70 บาท

174

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 

41

 

ขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์