เช็ค "วันหยุดธนาคาร" เดือนตุลาคม 2565 วันไหนบ้าง จะได้ไม่เสียเที่ยว

เช็ค "วันหยุดธนาคาร" เดือนตุลาคม 2565 วันไหนบ้าง จะได้ไม่เสียเที่ยว พร้อมวันหยุดธนาคารปี 2565 ที่เหลือมีวันไหนบ้าง

เช็ค "วันหยุดธนาคาร" เดือนตุลาคม 2565 วันไหนบ้าง จะได้ไม่เสียเที่ยว พร้อมวันหยุดธนาคารปี 2565 ที่เหลือมีวันไหนบ้าง เนื่องจากในเดือนตุลาคมมีวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันหยุดสำคัญหลายวันด้วยกัน เช็คก่อนพลาดจะได้ไม่ไปรอเก้อและจะได้วางแผนการจัดการการเงิน

เช็ค "วันหยุดธนาคาร" เดือนตุลาคม 2565 วันไหนบ้าง จะได้ไม่เสียเที่ยว

 

โดย "วันหยุดเดือนตุลาคม" ในปี 2565 มี วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งหมด 4 วัน โดยมีดังนี้ 

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

- วันที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ ตามมติของ ครม. (สามารถวางแผนลาได้ติดต่อกัน 4 วัน คือตั้งแต่ วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2565) 

- วันที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช (ตรงกับวันอาทิตย์) 

- วันที่ 24 ตุลาคม 2565 วันชดเชย วันปิยมหาราช (สามารถวางแผนลาได้ติดต่อกัน 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2565)
 

วันหยุดธนาคาร วันหยุดทำการในช่วง เดือนตุลาคม ทั้งสิ้น 3 วัน ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ ได้แก่

- วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

- วันศุกร์ 14 ตุลาคม วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) 

- วันจันทร์ 24 ตุลาคม ชดเชย วันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565)

 

เช็ค "วันหยุดธนาคาร" เดือนตุลาคม 2565 วันไหนบ้าง จะได้ไม่เสียเที่ยว
 

ด้านวันหยุดธนาคารที่เหลือในปี 2565 ได้แก่ 

- วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

- วันที่ 12 ธันวาคม ชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline