ค้นพบดอกไม้ชนิดใหม่ กระจายพันธุ์ที่เดียวในโลก ที่ จ.สุพรรณบุรี ประเทศไทย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีการค้นพบ เมื่อปี พ.ศ. 2561 ได้ค้นพบดอกกระเจียวชนิดใหม่ กระจายพันธุ์ที่เดียวในโลก ที่ จ.สุพรรณบุรี

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า 

ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ. 2561 ทีมนักพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย นายเมธี วงศ์หนัก ดร.วัฒนา ตันมิ่ง และดร.ศรายุทธ รักอาชา ได้เข้าสำรวจพื้นที่เตรียมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี บริเวณเขาตะโกปิดทอง-เขาเพชรน้อย ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ค้นพบกระเจียวที่มีลักษณะแตกต่างจากชนิดอื่นในบริเวณพื้นที่เตรียมจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกพุม่วง และพุหางนาค

ต่อมาในปี 2565 นักพฤกษศาสตร์ขององค์การฯ ได้ตรวจสอบตัวอย่างเทียบเคียงกับกระเจียวชนิดอื่นๆ ทั่วโลก พบว่าเป็นกระเจียวชนิดใหม่ของโลกที่ยังมิได้มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์มาก่อน จึงร่วมกับ รศ.ดร.สุรพล แสนสุข ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์กระเจียว และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการบรรยายลักษณะโดยตั้งชื่อและตีพิมพ์ลงในวารสารสากล Biodiversitas เล่มที่ 22 ฉบับที่ 9 หน้า 4,579 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2565

กระเจียวสุพรรณ หรือ ขมิ้นสุพรรณ เป็นพืชสกุลกระเจียว จัดอยู่ในวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ที่มีเหง้าใต้ดิน เจริญเติบโตแตกใบและออกดอกเฉพาะในช่วงฤดูฝน ช่อดอกมีใบประดับที่มีสีสันหลากหลาย เช่น ขาว ชมพู หรือ สีอมม่วงแดง ดอกจริงมีสีขาว ที่กลีบปากมีแต้มสีเหลือง

ปัจจุบันพบการกระจายพันธุ์ของกระเจียวสุพรรณที่เดียวในโลก อยู่ในบริเวณเขาตะโกปิดทองและเขาเพชรน้อย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จึงถือเป็นพืชที่มีคุณค่ายิ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีและประเทศไทย

ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัยการขยายพันธุ์กระเจียวสุพรรณในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อเป็นหลักประกันว่าพืชหายากชนิดนี้จะไม่สูญพันธุ์และได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง อย่างยั่งยืนสืบไป

ต่อมาในปี 2565 นักพฤกษศาสตร์ขององค์การฯ ได้ตรวจสอบตัวอย่างเทียบเคียงกับกระเจียวชนิดอื่นๆ ทั่วโลก พบว่าเป็นกระเจียวชนิดใหม่ของโลกที่ยังมิได้มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์มาก่อน จึงร่วมกับ รศ.ดร.สุรพล แสนสุข ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์กระเจียว และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการบรรยายลักษณะโดยตั้งชื่อและตีพิมพ์ลงในวารสารสากล Biodiversitas เล่มที่ 22 ฉบับที่ 9 หน้า 4,579 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2565  กระเจียวสุพรรณ หรือ ขมิ้นสุพรรณ เป็นพืชสกุลกระเจียว จัดอยู่ในวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ที่มีเหง้าใต้ดิน เจริญเติบโตแตกใบและออกดอกเฉพาะในช่วงฤดูฝน ช่อดอกมีใบประดับที่มีสีสันหลากหลาย เช่น ขาว ชมพู หรือ สีอมม่วงแดง ดอกจริงมีสีขาว ที่กลีบปากมีแต้มสีเหลือง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainewsonline