ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊กมหาดไทย" 37 ราย

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊กมหาดไทย" 37 ราย โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงแทน

วันที่ 26 ก.ย. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "บิ๊กมหาดไทย" โดยมีรายชื่อทั้งหมด 37 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงแทน

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊กมหาดไทย" 37 ราย

 

โดยรายละเอียด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 37 ราย

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดย มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อ 37 บิ๊กมหาดไทย ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีผล 1 ต.ต. 65 มีดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊กมหาดไทย" 37 ราย

 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊กมหาดไทย" 37 ราย

 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "บิ๊กมหาดไทย" 37 ราย

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline