สำคัญ ประกาศปิด "อุทยานแห่งชาติออบหลวง" ไม่มีกำหนด "พายุโนรูพ่นพิษ"

สำคัญ ประกาศปิด "อุทยานแห่งชาติออบหลวง" ไม่มีกำหนด "พายุโนรูพ่นพิษ" ทำน้ำท่วมสูงจึงต้องเฝ้าระวังและสั่งปิดเพื่อความปลอดภัย

ประกาศอุทยานแห่งชาติออบหลวง เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวช่องแคบเขาขาดออบหลวง ท้องที่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราวเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สำคัญ ประกาศปิด "อุทยานแห่งชาติออบหลวง" ไม่มีกำหนด "พายุโนรูพ่นพิษ"

เนื่องด้วยอิทธิพลจกพายุไต้ฝุ่น "โนรู" ส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉบับพลันในพื้นที่เสี่ยงและมีน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม ตามประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น เป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก มีน้ำเอ่อท่วม บริเวณช่องแคบเขาขาดออบหลวง แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติออบหลวง น้ำท่วมเส้นทางสัญจรทางหลวง หมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่ - แม่สะเรียง) และมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจึงมีการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม ป้องกันมีให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของราษฎร นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นั้น

 

สำคัญ ประกาศปิด "อุทยานแห่งชาติออบหลวง" ไม่มีกำหนด "พายุโนรูพ่นพิษ"

อุทยานแห่งชาติออบหลวง จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยาน แห่งชาติออบหลวง เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวช่องแคบเขาขาดออบหลวง ท้องที่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว และแจ้งประชาสัมพันธ์ราษฎรผู้อาศัยอยู่ติดลำน้ำแม่แจ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

 

สำคัญ ประกาศปิด "อุทยานแห่งชาติออบหลวง" ไม่มีกำหนด "พายุโนรูพ่นพิษ"

รวมถึงผู้สัญจรเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่ - แม่สะเรียง) ควรใช้ความระมัดระวัง หากสถานการณ์เป็นปกติแล้ว อุทยานแห่งชาติออบหลวงจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

 

สำคัญ ประกาศปิด "อุทยานแห่งชาติออบหลวง" ไม่มีกำหนด "พายุโนรูพ่นพิษ"

 

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติออบหลวงยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1602-1290 และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
จึงประกาศให้ทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายศุภฤกษ์ เลิศลักษณ์ศิริกุล) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง

 

สำคัญ ประกาศปิด "อุทยานแห่งชาติออบหลวง" ไม่มีกำหนด "พายุโนรูพ่นพิษ"

 

ขอบคุณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง - Op Luang National Park

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline