อาลัย "ปิติ สิทธิอำนวย" ประธานธนาคารกรุงเทพ เสียชีวิตในวัย 88 ปี

วงการธนาคารสูญเสีย "ปิติ สิทธิอำนวย" ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ แม่ทัพคนสำคัญของธนาคารกรุงเทพ เสียชีวิตในวัย 88 ปี

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 มีรายงานข่าวการสูญเสียบุคคลในแวดวงธนาคาร นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ ได้ถึงแก่กรรมด้วยวัย 88 ปี โดยเตรียมทำพิธีมิสซาและวจนพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับ ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี ระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค.65 เวลา 19.00 น.และในวันเสาร์ ที่ 8 ต.ค.65 เวลา 9.00 น.จะทำพิธีบูชาขอบพระคุณและมิสซาปลงศพ หลังพิธีมิซา เคลื่อนศพไปบรรจุ ณ สุสานวัดนักบุญนิโคลัส พัทยา จ.ชลบุรี  ทางเจ้าภาพแจ้งของดพวงหรีด มา ณ ที่นี้

 

อาลัย "ปิติ สิทธิอำนวย" ประธานธนาคารกรุงเทพ เสียชีวิตในวัย 88 ปี

ทั้งนี้ นายปิติ สิทธิอำนวย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกรุงเทพ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 1 กุมภาพันธ์ 2528 นับเป็นแม่ทัพคนสำคัญของธนาคารกรุงเทพ เป็นหนึ่งในบุคคลที่ช่วยนำพาธนาคารที่มีอายุยาวนานกว่า 78 ปี ฝ่ามรสุมลูกต่างๆมาได้จนก้าวขึ้นเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศไทยด้วย


ปัจจุบัน นายปิติ สิทธิอำนวย ยังเป็นประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย โดยที่ผ่านมา นายปิติเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารร่วม ในระหว่างที่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ ไปรับหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี รัฐบาลพล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์

 

อาลัย "ปิติ สิทธิอำนวย" ประธานธนาคารกรุงเทพ เสียชีวิตในวัย 88 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา


- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


- Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College ประเทศมาเลเซีย


- Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร


- Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา


- Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์


ประสบการณ์การทำงาน


- 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ


- 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ


- 1 กุมภาพันธ์ 2528 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ


- มีนาคม 2560-ตุลาคม 2561 : รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ


- 2556 - เมษายน 2561 : ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย


- มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2552 : ประธานกรรมการบริหารร่วม บมจ. ธนาคารกรุงเทพ


- 2549-กุมภาพันธ์ 2551 : ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ


- 2546-2548 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงเทพ


- 2536-2543 : ประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited ประเทศสิงคโปร์


- 2535-2549 : รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ


- 2534-2544 : ประธานกรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์


- 2532-2543 : ประธานกรรมการ บจ. สยามสแควร์ทาวเวอร์


- 2530-2543 : กรรมการ บจ. กรุงเทพซากุระลีสซิ่ง

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline