"อย. "ตรวจพบปริมาณ"แคดเมียม"เกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์"ปลาหมึกกล้วย"

อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง พบแคดเมียม 6.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

  รายงานข่าวล่าสุด อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือแหลมฉบัง นำเข้าโดย บริษัท ไทยมารีน่าพาร์ทเนอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง”

"อย. "ตรวจพบปริมาณ"แคดเมียม"เกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์"ปลาหมึกกล้วย"

 ผลิตโดย JINSHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. สาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ระบุรุ่นการผลิต วันที่ผลิต 2021.12.23 วันหมดอายุ 2023.12.22 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบแคดเมียม 6.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด   

"อย. "ตรวจพบปริมาณ"แคดเมียม"เกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์"ปลาหมึกกล้วย"

"อย. "ตรวจพบปริมาณ"แคดเมียม"เกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์"ปลาหมึกกล้วย"
ข้อแนะนำ

ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อ “ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง” ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  THAINEWS