กทม.เตือน เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา น้ำทะเลหนุนสูง 26 ต.ค.- 9 พ.ย. 65

กทม.เตือน เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา น้ำทะเลหนุนสูง 26 ต.ค.- 9 พ.ย. 65 หากพบปัญหา "น้ำท่วมขัง" สามารถแจ้งได้ที่ traffy fondue และ Facebook: ศูนย์ประสานงานน้ำท่วม กทม.

เพจกรุงเทพมหานคร ประกาศเตือน วันที่ 26 ต.ค. – 9 พ.ย. 65 นี้ กทม. เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงเวลา 06.00 – 21.00 น. รายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยมีกำลังแรงเป็นระยะ ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางในบางช่วง รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา "เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ" โดยระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.70 - 2.20 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

 

กทม.เตือน เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา น้ำทะเลหนุนสูง 26 ต.ค.- 9 พ.ย. 65

หากพบปัญหา "น้ำท่วมขัง" สามารถสแกน QR Code แจ้งได้ที่ traffy fondue และ Facebook: ศูนย์ประสานงานน้ำท่วม กทม.

ทั้งนี้ กรมอุทกศาสตร์ ได้แจ้งระดับน้ำให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่ "สภาวะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา" ในเว็บไซต์ของ กรมอุทกศาสตร์

 

กทม.เตือน เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยา น้ำทะเลหนุนสูง 26 ต.ค.- 9 พ.ย. 65

 

ขอบคุณ กรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline