อย. เตือนด่วน พบ"สารแคดเมียม" เกินขนาดในหมึกกล้วยแช่แข็งจากจีน

อย. เตือนด่วน พบ"สารแคดเมียม" เกินขนาดในหมึกกล้วยแช่แข็งยี่ห้อหนึ่งที่นำเข้าจากจีนจากการสุ่มตรวจด่านอาหารและยาลาดกระบัง

มีรายงาน วันที่ 3 พ.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศเตือน พบ "สารแคดเมียม" ในปลาหมึกกล้วยแช่แข็งนำเข้าจากจีนยี่ห้อหนึ่ง หลังเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง สุ่มตรวจเก็บตัวอย่าง "ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง" ของ บริษัทแห่งหนึ่ง ที่นำเข้าจากประเทศจีน จำนวน น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม วันผลิต 29/04/2022 วันหมดอายุ 28/04/2024 

อย. เตือนด่วน พบ"สารแคดเมียม" เกินขนาดในหมึกกล้วยแช่แข็งจากจีน

 

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบแคดเมียม 3.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 28 การนำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหารซึ่งอาหาร , ฝ่าฝืนมาตรา 25 (3) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26 (1) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2502 การนำเข้าเพื่อจำหน่ายซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป   

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อ "ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง" ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

 

อย. เตือนด่วน พบ"สารแคดเมียม" เกินขนาดในหมึกกล้วยแช่แข็งจากจีน

 

อย. เตือนด่วน พบ"สารแคดเมียม" เกินขนาดในหมึกกล้วยแช่แข็งจากจีน


ทั้งนี้ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลเรื่องอันตรายของ แคดเมียม ไว้ว่า มีอาการทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง 

อาการพิษเฉียบพลัน จากการบริโภคอาหาร จะทําให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำลายไหลปวดท้อง ช็อค ไตและตับถูกทําลาย

อาการพิษเฉียบพลัน จากการหายใจเอาอากาศที่มีควันของแคดเมี่ยมเข้าสู่ร่างกาย จะทําให้มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจสั่น มีกลิ่นโลหะในปาก ไอมีเสมหะเป็นฟองหรือมีเสมหะเป็นเลือด อ่อนเพลีย ปวดเจ็บขา ต่อมาปัสสาวะจะน้อยลง เริ่มมีไข้ มีอาการของปอดอักเสบ
 
อาการพิษเรื้อรัง จากการหายใจจะทําให้มีอาการไอ สูญเสียการรับกลิ่น น้ำหนักลด โลหิตจาง หายใจลําบาก ฟันมีคราบเปื้อนสีเหลือง ตับและไตอาจถูกทําลาย

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline