กกต.ติดเบรค "เต้ มงคลกิตติ์" อดว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เผยสาเหตุชัดฝ่าฝืนมีความผิด เจ้าตัวไลฟ์เสียใจอดช่วยประชาชน

ความคืบหน้าล่าสุดกรณีนายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ ยื่นหนังสือถึงประธาน กกต. เพื่อขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ด้วยการจะจัดการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กทม. ด้วยหัวใจ ด้วยตัวเปล่า กางเกงในว่ายน้ำตัวเดียว  ไป-กลับ ใน วันที่ 8 พ.ย .65 #วันลอยกระทง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ชื่อว่า "ONE MAN ON CHAOPHRAYA  RIVER"

กกต.ติดเบรค "เต้ มงคลกิตติ์" อดว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เผยสาเหตุชัด

 

ล่าสุด วันที่ 4 พ.ย. 65 มีรายงานว่า กกต.ติดเบรค "เต้ มงคลกิตติ์" อดว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เผยสาเหตุชัด

กต. พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า 1.ตามข้อสอบถามที่ 1 และ 2 กรณีที่ท่านรวมถึงพรรคไทยศรีวิไลย์  และว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์  ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั้น เห็นว่าสามารถดำเนินการได้ โดยต้องพึงระมัดระวังมิให้มีการกระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 73 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

2.การดำเนินกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับบริจาคเงินในนามของบุคคล องค์กร หรือมูลนิธิอื่นๆ มีลักษณะเป็นการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อมแก่ชุมชน สมาคม  วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด นั้น เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตตรา 73 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้
 

กกต.ติดเบรค "เต้ มงคลกิตติ์" อดว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เผยสาเหตุชัด

 

อนึ่ง ขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาตามมาตรา 68 (3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หากท่านเป็ฯผู้ประสงค์จะสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

 

กกต.ติดเบรค "เต้ มงคลกิตติ์" อดว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เผยสาเหตุชัด

 

ขณะที่ ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมโพสต์คลิปวิดีโอถึงเรื่องดังกล่าวว่า "#กกต.ตอบแล้ว#ไม่สามารถรับบริจาคได้#เสียใจ##ช่วยประชาชนน้ำท่วมไม่ได้#ส.ส.เต้007#"

 

กกต.ติดเบรค "เต้ มงคลกิตติ์" อดว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เผยสาเหตุชัด
 

ขอบคุณ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline