พบแล้ว โควิดสายพันธุ์เดลตาครอน รายแรกของไทย

สวัสดีไทยแลนด์ พบแล้ว โควิดสายพันธุ์ XBC หรือ เดลตาครอน รายแรกของประเทศไทย กรมวิย์ฯ บอกชัดอาการความรุนแรงระดับไหน

พบแล้ว โควิดสายพันธุ์เดลตาครอน รายแรกของไทย ดูเหมือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในไทยจะเริ่มคลี่คลาย แต่ก็ไม่อาจนอนใจได้ เนื่องจากในสัปดาห์สิ้นเดือน พ.ย. นี้มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มสูงขึ้น และมีรายงานล่าสุดว่า พบสายพันธุ์ XBC หรือ เดลตาครอน รายแรกของไทย แล้ว ส่วน BA.2.75 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 63.3% ย้ำ ยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อกลายพันธุ์ แต่อาจทำให้แพร่และติดง่ายขึ้น 

 

พบแล้ว โควิดสายพันธุ์เดลตาครอน รายแรกของไทย ฟังชัดๆ อาการความรุนแรง

โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังติดตามโควิดกลายพันธุ์ในประเทศ และติดตามสายพันธุ์น่ากังวลที่อาจพบจากผู้เดินทางเข้าประเทศ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2565 ผลการตรวจเฝ้าระวังแบบ SNP/Deletion ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 299 ราย พบว่า ในภาพรวมสัดส่วนของ BA.2.75 เพิ่มขึ้นเป็น 63.3% จากสัปดาห์ก่อนที่มีสัดส่วน 42.9% และเมื่อแยกตามกลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นจาก 23.2% เป็น 43.9% และล่าสุดเป็น 58.8% 

พบแล้ว โควิดสายพันธุ์เดลตาครอน รายแรกของไทย ฟังชัดๆ อาการความรุนแรง


ตามรายงานระบุว่า จากการถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั้งตัว (Whole genome sequencing) ของตัวอย่างในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน พบสายพันธุ์ BA.2.75 และลูกหลานของ BA.2.75 เช่น BA.2.75.2, BA.2.75.5.1 (BN.1), BA.2.75.1.2 (BL.2) มากกว่า 468 ราย (จำนวนนี้รวม 216 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเข้าเพื่อเผยแพร่บนฐานข้อมูลสากล GISAID) โดยพบว่า BN.1 และลูกหลาน มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนถึง 4 เท่าตัว การเพิ่มจำนวนที่รวดเร็วของเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์กลายพันธุ์ มีความเป็นไปได้ของการเพิ่มจำนวนการติดเชื้อจนกระทั่งทดแทนสายพันธุ์เดิมที่กระจายอยู่ในพื้นที่

 

พร้อมกันนี้ ยังพบสายพันธุ์ XBB.1 จำนวน 4 ราย และ BQ.1 จำนวน 7 ราย สำหรับสายพันธุ์ XBC หรือ เดลตาครอน ขณะนี้พบในประเทศไทยแล้ว 1 ราย ซึ่งสายพันธุ์ XBC เป็นสายพันธุ์ลูกผสมของเดลตาและโอมิครอน BA.2 โดยข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 รายงานพบสายพันธุ์ XBC จากหลายประเทศบนฐานข้อมูลสากล GISAID จำนวน 153 ราย โดยยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธุ์ แต่อาจจะทำให้มีการแพร่และติดเชื้อง่ายขึ้น โดยในรายของผู้ป่วยที่ตรวจพบสายพันธุ์ XBC เป็นรายแรกของไทยนั้นปัจจุบันหายเป็นปกติดีแล้ว

พบแล้ว โควิดสายพันธุ์เดลตาครอน รายแรกของไทย ฟังชัดๆ อาการความรุนแรง

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกรายสัปดาห์ เป็นดังนี้
- BA.5 และสายพันธุ์ลูกหลาน ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่พบมากทั่วโลก คิดเป็น 72.1%
- BA.4 และสายพันธุ์ลูกหลาน ลดจากสัปดาห์ก่อนจาก 3.6% เป็น 3.0% 
- BA.2 และสายพันธุ์ลูกหลาน คิดเป็น 9.2% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน
- BA.1 และสายพันธุ์ลูกหลาน พบน้อยกว่า 1% 
- BQ.1 และสายพันธุ์ลูกหลาน พบเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน (จาก 19.1% พบเพิ่มเป็น 23.1%) 
- XBB (สายพันธุ์ลูกผสมของ BA.2.10.1 และ BA.2.75) และสายพันธุ์ลูกหลาน พบเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน (จาก 2.0% พบเพิ่มเป็น 3.3%) 

พบแล้ว โควิดสายพันธุ์เดลตาครอน รายแรกของไทย ฟังชัดๆ อาการความรุนแรง
นอกจากนี้ นายแพทย์ศุภกิจ ยังระบุด้วยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับเครือข่าย ยังคงเฝ้าระวังติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดและเผยแพร่บนฐานข้อมูลสากล GISAID อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลกระทบจากสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์น่ากังวล ที่อาจมีต่อความรุนแรงของโรค ประสิทธิผลของมาตรการทางสาธารณสุข หรือคุณสมบัติของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเชื้อไวรัส เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกแบบการรักษา การให้ยาต้านไวรัส หรือ แอนติบอดีสังเคราะห์ 


"ในช่วงเวลานี้มาตรการส่วนบุคคล เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ยังจำเป็น เพื่อลดการระบาดของโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถลดความรุนแรงได้ โดยเฉพาะกลุ่ม 608" 

พบแล้ว โควิดสายพันธุ์เดลตาครอน รายแรกของไทย ฟังชัดๆ อาการความรุนแรง

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline