วราวุธ จัดทีมลุยเชียงราย แก้ปัญหาขาดน้ำ ดูพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำตาช้าง

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 "วราวุธ" จัดทีมลุย จ.เชียงราย แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อม ดูพื้นที่สร้าง "อ่างเก็บน้ำตาช้าง"

"วราวุธ" จัดทีมลุย จ.เชียงราย แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อม ดูพื้นที่สร้าง "อ่างเก็บน้ำตาช้าง" อ.แม่สรวย คาดเริ่มก่อสร้างปี 67-69 เผยเตรียมบรรจุโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว-แม่โถว อ.เวียงป่าเป้า เข้างบประมาณหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ,นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนายอำเภอแม่สรวย กล่าวต้อนรับ และมีกำนันตำบลป่าแดด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 2 กรมชลประทาน รายงานภาพรวมของอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ซึ่งโครงการนี้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุน เพื่อมาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย และพื้นที่ใกล้เคียง

 

วราวุธ จัดทีมลุยเชียงราย แก้ปัญหาขาดน้ำ ดูพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำตาช้าง

 

นายวราวุธ กล่าวว่าสำหรับโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างนั้น เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เซ็นอนุมัติให้กรมชลประทานสามารถเข้าพื้นที่ได้ เมื่อวานนี้ตนจึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความพร้อม พบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก แต่ปัญหาน้ำที่ชาวบ้านจะอุปโภค - บริโภคยังคงประสบปัญหา 

 

วราวุธ จัดทีมลุยเชียงราย แก้ปัญหาขาดน้ำ ดูพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำตาช้าง

วราวุธ จัดทีมลุยเชียงราย แก้ปัญหาขาดน้ำ ดูพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำตาช้าง

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า การสร้างอ่างเก็บน้ำต้องมีการเคลื่อนย้ายต้นไม้จำนวนมาก ดังนั้นจึงได้กำชับให้กรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินการ ต้องปลูกป่าทดแทนตามเงื่อนไขการอนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเป็นการทดแทนผืนป่าที่หายไป และฝากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำ เพื่อให้มีน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำในอนาคต และไม่ขาดแคลน สำหรับโครงการดังกล่าว คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปี 2567 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2569

วันเดียวกันนี้ นายวราวุธ ได้เดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อเข้าพบพระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแม่เจดีย์ และพี่-น้องประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาว-แม่โถ เพื่อสร้างเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ โดยคาดว่าจะนำโครงการเข้าบรรจุในปีงบประมาณ 2567 ได้ ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนโดยรอบเป็นสำคัญ

 

วราวุธ จัดทีมลุยเชียงราย แก้ปัญหาขาดน้ำ ดูพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำตาช้าง

 

วราวุธ จัดทีมลุยเชียงราย แก้ปัญหาขาดน้ำ ดูพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำตาช้าง

 

วราวุธ จัดทีมลุยเชียงราย แก้ปัญหาขาดน้ำ ดูพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำตาช้าง

 

นายวราวุธ กล่าวต่ออีกว่า อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนให้มีน้ำกิน  น้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน จึงขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ อย่าให้ใครมาทำลายผืนป่าที่เป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่อให้มีแหล่งน้ำต้นทุนคงอยู่ต่อไปสู่รุ่นลูกหลานได้ 

 

วราวุธ จัดทีมลุยเชียงราย แก้ปัญหาขาดน้ำ ดูพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำตาช้าง

 

วราวุธ จัดทีมลุยเชียงราย แก้ปัญหาขาดน้ำ ดูพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำตาช้าง