ผลหวยธอส. 16/12/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ล่าสุด ตรวจหวย ธอส. วันนี้

ผลสลาก ธอส. 16/12/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ต่อเงินต่อทอง วิมานเมฆ เกล็ดดาว พราวพิมาน Plus หวยธอส. ลุ้นรางวัล หวยออก ตรวจหวย ออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากธอส. 16 ธ.ค. 65

ผลหวย ธอส. "ตรวจผล สลาก ธอส." สลากออมทรัพย์ ธอส. ลุ้นสลากต่อเงินต่อทอง 16/12/65 สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดวิมานเมฆ ชุดพิมานมาศ ชุดเกล็ดดาว ชุดพราวพิมาน Plus ผลสลากธอส. ผลหวย ธอส. หวยธอส. ถูกสลากธอส. สลากธอส. ขาลเพิ่มพูน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ สามารถตรวจผลหวยธอส. 16/12/65 การออกรางวัลสลากต่อเงินต่อทอง ธอส. ได้ในเวลา 17.00-18.00 น. ทุกวันที่ 16 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชุดพราวพิมาน (ออกรางวัลทุกไตรมาส) รางวัลชุดวิมานเมฆ PLUS รางวัลชุดพิมานมาศ รางวัลชุดเกล็ดดาว รางวัลชุดต่อเงินต่อทอง รางวัลชุดพราวพิมาน Plus และ รางวัลขาลเพิ่มพูน

ตรวจหวย ธอส.วันนี้ สลากออมทรัพย์ ธอส.16 ธ.ค.65  หวย ธอส. ออกอะไร หวยธอส.วันนี้ ผลสลาก ธอส. หวย ธอส. ออกวันไหน หวยธอส.วันนี้ออกอะไร ตรวจสลากออมทรัพย์

 

ผลสลาก ธอส.  17/2/65 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธอส. ต่อเงินต่อทอง วิมานเมฆ เกล็ดดาว

รางวัลชุดวิมานเมฆ Plus ครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1

GB 9997805

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

GB 9997804 GB 9997806

รางวัลที่ 2

9992860 9997217 9993701 9999696 9994117

9995633 9993729 9991384 9997650 9999171

9994276 9999934 9991868 9995037 9994248

9993815 9993536 9995082 9998583 9991510

9995286 9998401 9994260 9996869 9997059

9992525 9999631 9992754 9993582 9996061

9995972 9993253 9998985 9992725 9995072

9997608 9995754 9993962 9993293 9992654

 

รางวัลชุดพราวพิมาน Plus ครั้งที่ 13 วันที่ 16 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

หมวดสลาก DA

9999326

รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

หมวดสลาก DA

9999252  9999840

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

หมวดสลาก DA

9999687 9999851 9999506 9999730 9999939 9999491 9999260 9999848 9999396 9999278 

 

รางวัลชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 34 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่

AA 1054296 AA 1064521 AA 1022730 AA 1077050

AA 1016934 AA 1075085 AA 1069157 AA 1038912

AA 1080063 AA 1011601

รางวัลพิเศษ : AA 1059429 AA 1069540

AB 1098643 AB 1011649 AB 1065236 AB 1057768

AB 1036089 AB 1042141 AB 1049523 AB 1025408

AB 1072146 AB 1021221

รางวัลพิเศษ : AB 1030837 AB 1015927

AC 1007065 AC 1002314 AC 1014594 AC 1094156

AC 1047237 AC 1057123 AC 1052447 AC 1072550

AC 1031443 AC 1037612

รางวัลพิเศษ : AC 1041032 AC 1085090

AD 1015314 AD 1084498 AD 1014620 AD 1070500

AD 1067683 AD 1031220 AD 1056274 AD 1032535

AD 1074926 AD 1034483

รางวัลพิเศษ : AD 1086916 AD 1006017

AE 1088721 AE 1066346 AE 1065265 AE 1071510

AE 1038138 AE 1049397 AE 1005301 AE 1003271

AE 1019752 AE 1078149

รางวัลพิเศษ : AE 1093827 AE 1007201

AF 1027696 AF 1059109 AF 1010727 AF 1039287

AF 1087290 AF 1035099 AF 1021769 AF 1073808

AF 10004361 AF 1036008

รางวัลพิเศษ : AF 1077719 AF 1088259

AG 1037685  AG 1071701  AG 1048175  AG 1043518

AG 1065775 AG 1042804 AG 1095578   AG 1057057

AG 1062140 AG 1026234

รางวัลพิเศษ : AG 1094676 AG 1026067

 

รางวัลชุดเกล็ดดาวครั้งที่ 26 และรางวัลต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 12

รางวัลที่ 1 มีชุดละ1รางวัล ชุดเกล็ดดาว และ ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ1,000,000 บาท ได้แก่

1274457

รางวัลที่ 2 ชุดละ จำนวน 4 รางวัล  ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 50,000  บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 100,000 บาท ได้แก่

1842528 1638100 1839329 1395299

รางวัลที่ 3 จำนวน 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 5,000 บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 20,000 บาท ได้แก่

1997558 1636924 1352350 1436175 1243857 1504078 1940804 1227741 1664330 1587483 1203040 1522595 1596021 1761276 1831438 1654507 1946543 1943464 1993134 1787517


รางวัลที่ 4  จำนวน 20 รางวัล ชุดเกล็ดดาวรางวัลละ 500 บาท ชุดต่อเงินต่อทองรางวัลละ 10,000 บาท  ได้แก่

1506258 1248544 1907987 1391022 1266996 1514347 1036722 1308530 1454453 1064515 1776893 1516360 1955614 1405524 1926064 1058867 1663911 1003352 1683352 1004104

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท

185

เลขสลับเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 50 บาท

158 518 581 815 851

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 50 บาท

22

เลขสลับเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 20 บาท ได้แก่

22

รางวัลเลขต่อเงินต่อทอง ครั้งที่ 12 รางวัลละ 30 บาท ได้แก่ 

1

 

ตรวจรางวัลสลาก ธอส.


รางวัลชุดขาลเพิ่มพูน ครั้งที่ 8 วันที่ 16 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท

FA 9790634

รางวัลที่ 2 จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

5383867 6235465 8611888 3930926 

รางวัลที่ 3 จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

1859248 3698285 5751598 6129002 6632367 

5605587 2718144 4264392 9363608 5653752 

9878735 7708458 8263769 3040275 7380425 

8327249 4488160 2200507 3995828 1847152 

3732681 2480178 0017031 5597808 9011867 

1103535 4767448 1815246 0803094 1225270 

1776545 6889060 3234407 0126455 3398240 

3673424 2336470 1348937 3268829 9070322

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 70 บาท

556

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 

64

 

ขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์