มงคลชีวิตปีกระต่าย สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรความสุขปีใหม่ 2566

มงคลชีวิตปีกระต่าย สมเด็จพระสังฆราช เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2566

มงคลชีวิตปีกระต่าย สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรความสุขปีใหม่ 2566  ปีเก่า 2565 กำลังจะผ่านพ้นไป และเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่ ล่าสุด สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2566

 

มงคลชีวิตปีกระต่าย สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรความสุขปีใหม่ 2566

โดย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ข้อความว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า

"ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ" เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2566

อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ ในเนื้อความยังประทานพรด้วยว่า "เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตน และส่วนรวมเทอญ."

มงคลชีวิตปีกระต่าย สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรความสุขปีใหม่ 2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline