ผบ.ตร. แจ้งตำรวจทุกหน่วยงาน งดจัดกิจกรรมรื่นเริงรับปีใหม่ 2566

ผบ.ตร. แจ้งตำรวจทุกหน่วยงาน งดจัดกิจกรรมรื่นเริงปีใหม่ 2566 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง กราบถวายพระพรแด่ พระองค์ภาฯ

หลังจากที่หลายๆ หน่วยงานทางราชการทยอยงดจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ปีใหม่ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดมีรายงานว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ออกหนังสือด่วนที่สุด 0001.5/ว.619 ลงวันที่ 23 ธ.ค.65 เรื่อง การงดจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ถึง รองผบ.ตร. และจชต. ผู้ช่วยผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 

 

ผบ.ตร. แจ้งตำรวจทุกหน่วยงาน งดจัดกิจกรรมรื่นเริงรับปีใหม่ 2566

โดยมีใจความว่า ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวังลง 15 ธ.ค 65 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร และวตร.ด่วนที่สุด ที่ 0009.01/6383 ลง 16 ธ.ค.65 ให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง กราบถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว 


ด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน และการสวดมนต์ บูชาธรรมตั้งแต่ 16 ธ.ค 65 เป็นต้นไป ห้วงเวลาหลังการเคารพธงชาติ (หรือพิจารณาในห้วงเวลาอื่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามบทสวดโพชณังคปริตร นั้น

ผบ.ตร. แจ้งตำรวจทุกหน่วยงาน งดจัดกิจกรรมรื่นเริงรับปีใหม่ 2566

เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยในสังกัด ตร. งดจัดกิจกรรมรื่นเริงเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พ.ศ 2566


เพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

ผบ.ตร.สั่งงดจัดงานปีใหม่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline