ราชกิจจาฯ กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพูและส่วนต่อขยาย รวม 37.5 กม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพูและส่วนต่อขยาย ระยะทางทั้งสิ้นรวมกว่า 37.5 กิโลเมตร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ในท้องที่ตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ในท้องที่ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

เพื่อประโยชน์ในการบํารุงรักษาและความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าและความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้สร้างขึ้นตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โดยมีระยะทางรวมประมาณ 34.5 กิโลเมตร

 

ราชกิจจาฯ กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพูและส่วนต่อขยาย รวม 37.5 กม.

 

เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี บนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณแยกแครายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนติวานนท์ เส้นทางไปตามถนนติวานนท์ เลี้ยวขวาที่แยกปากเกร็ด เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะผ่านแยกหลักสี่ เชื่อมต่อกับระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ที่สถานีหลักสี่และผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

จากนั้นเส้นทางไปตามถนนรามอินทรา-จนถึงแยกเมืองมีน แล้ววิ่งตรงเข้าสู่ถนนสีหบุรานุกิจ และเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้ข้ามคลองสามวา คลองแสนแสบและถนนรามคําแหง สิ้นสุดเส้นทางที่จุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่สถานีมีนบุรี

โดยเป็นการก่อสร้างในท้องที่ตําบลบางกระสอ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี ตําบลบางตลาด ตําบลปากเกร็ด ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม แขวงรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี โดยมีระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี บริเวณสถานีเมืองทองธานี จากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวา เข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 39 ผ่านวงเวียนเมืองทองธานี และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณทะเลสาบในเมืองทองธานี จากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 39 ผ่านวงเวียนเมืองทองธานี และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณทะเลสาบในเมืองทองธานี โดยเป็นการก่อสร้างในท้องที่ตําบลบางตลาด ตําบลคลองเกลือ และตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงประกาศกําหนดเขตระบบรถไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาฯ กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้าสายสีชมพูและส่วนต่อขยาย รวม 37.5 กม.

 

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“อาณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า” หมายความว่าสถานีรถไฟฟ้าและบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าและให้รวมถึงอาคารทางขึ้น-ลงของคนโดยสาร และทางเดินระหว่างอาคารสถานีรถไฟฟ้ากับอาคารทางขึ้น-ลงของคนโดยสารด้วย ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กําหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

ข้อ 2 เขตระบบรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ประกอบไปด้วย

(1) อาณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ดังนี้

1) สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี

2) สถานีแคราย

3) สถานีสนามบินน้ำ

4) สถานีสามัคคี

5) สถานีกรมชลประทาน

6) สถานีแยกปากเกร็ด

7) สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด

8) สถานีแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28

9) สถานีศรีรัช

10) สถานีเมืองทองธานี

11) สถานีแจ้งวัฒนะ 14

12) สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

13) สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ

14) สถานีหลักสี่

15) สถานีราชภัฏพระนคร

16) สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

17) สถานีรามอินทรา 3

18) สถานีลาดปลาเค้า

19) สถานีรามอินทรา กม.4

20) สถานีมัยลาภ

21) สถานีวัชรพล

22) สถานีรามอินทรา กม.6

23) สถานีคู้บอน

24) สถานีรามอินทรา กม.9

25) สถานีวงแหวนรามอินทรา

26) สถานีนพรัตน์

27) สถานีบางชัน

28) สถานีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

29) สถานีตลาดมีนบุรี

30) สถานีมีนบุรี

31) สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี

32) สถานีทะเลสาบเมืองทองธานี

(2) ศูนย์ซ่อมบํารุง ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กําหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

(3) อาคารจอดรถพร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารจอดรถ ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กําหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

(4) ทางรถไฟฟ้า ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กําหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

(5) อาคารโรงไฟฟ้าย่อยพร้อมทั้งบริเวณโดยรอบอาคารโรงไฟฟ้าย่อย ภายในแนวเขตที่มีเครื่องหมายแสดงเขตระบบรถไฟฟ้า กําหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ตามแผนผังท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดทําแผนที่แสดงเขตระบบรถไฟฟ้าในมาตราส่วนที่แสดงรายละเอียดได้ชัดเจนไว้ ณ ที่ทําการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และให้ประชาชนตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในแผนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงที่ตั้งเครื่องหมายแสดงแนวเขตรถไฟฟ้าไว้ด้วย ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline