ลงโทษแล้ว "การบินไทย" ตัดเงินเดือน-พักงาน แอร์โฮสเตสไม่เก็บถาดอาหาร

"การบินไทย" แจงผลสอบกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่เก็บถาดอาหารขณะเครื่องบินทำการบินลงจอด สั่งลงโทษตัดเงินเดือน - พักงานบนเครื่องบิน 1 เดือน

จากกรณีที่มีเผยแพร่คลิปของผู้โดยสารรายหนึ่งที่ใช้บริการของสายการบินไทย ซึ่งเธอระบุว่าขณะเครื่องกำลังจะลงจอดนั้น แอร์โฮสเตสไม่มาเก็บถาดอาหาร ทำให้ผู้โดยสารต้องประคองถาดอาหารเอง เพราะพับเก็บโต๊ะไม่ได้ ส่งผลให้ขณะที่เครื่องบินลงจอดมีแรงสั่นสะเทือน อาหารหกกระจัดกระจาย จนกลายเป็นที่วิจารณ์ในโลกออนไลน์

 

ลงโทษแล้ว การบินไทย ตัดเงินเดือน-พักงาน แอร์โฮสเตสไม่เก็บถาดอาหาร

ล่าสุด ล่าสุด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการสอบสวนกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่เก็บถาดอาหาร ขณะเครื่องบินกำลังทำการบินลงจอด ในเที่ยวบินเส้นทาง สิงคโปร์-กรุงเทพฯ


ผลการสอบสวน พบว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับฯ ตามขั้นตอนปฏิบัติ บริษัทฯ จึงลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ โดยการตัดเงินเดือน และให้พักการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเป็นระยะเวลา 1 เดือน 

 

ลงโทษแล้ว การบินไทย ตัดเงินเดือน-พักงาน แอร์โฮสเตสไม่เก็บถาดอาหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโทษผู้จัดการเที่ยวบิน (Crew in Charge) และพนักงานต้อนรับฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยการออกเอกสารตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบุคลากรที่บกพร่องในหน้าที่ทั้งหมด จะต้องเข้ารับการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยทันที ก่อนที่บริษัทฯ จะพิจารณาให้ไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง


ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของเที่ยวบินและผู้โดยสารเป็นสำคัญ รวมทั้งปฏิบัติการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 

 

ลงโทษแล้ว การบินไทย ตัดเงินเดือน-พักงาน แอร์โฮสเตสไม่เก็บถาดอาหาร

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline