ชื่นชม พระกระโดดกำแพง ช่วยชีวิตป้าร้านขายของชำ ล่าสุดได้รับรางวัลแล้ว

ผบ.ตร. มอบรางวัลโครงการ ทำดี มีรางวัล แก่ พระวัดโขดหิน ระยอง กระโดดกำแพงช่วยป้าร้านขายของชำถูกทำร้ายชื่นชมในความกล้าหาญ ยกเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

  กรณีในโลกออนไลน์เผยคลิป พระกระโดดกำแพงช่วยร้านขายของชำ โดยเป็น พระ2รูปของวัดโขดหิน จ.ระยอง ที่กระโดดกำแพงช่วยป้าร้านขายของชำถูกทำร้าย มีดจี้คอ ล่าสุด ผบ.ตร.มอบรางวัลให้พระกระโดดกำแพง  ชื่นชมในความกล้าหาญ ยกเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ชื่นชม พระกระโดดกำแพง ช่วยชีวิตป้าร้านขายของชำ ล่าสุดได้รับรางวัลแล้ว
โดย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า “ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์  พระ 2 รูป กระโดดกําแพงช่วยป้าเจ้าของร้านของชํา ขณะโดนชายบุกล็อคคอ ซึ่งพระ 2 รูปดังกล่าวคือ

-พระขวัญเมือง ศิริธัมโม

-พระสมศรี ธรรมะสาโร

 

ชื่นชม พระกระโดดกำแพง ช่วยชีวิตป้าร้านขายของชำ ล่าสุดได้รับรางวัลแล้ว

ซึ่งเป็นพระวัดโขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยตามวันเวลาที่เกิดเหตุ พระขวัญเมืองฯ และ พระสมศรีฯ ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงได้พากันกระโดดกําแพงสูง 3 เมตร เข้าไปช่วยเหลือนางสําเนา เค้าคล่อง ที่กําลังถูกคนร้ายล็อคคอและใช้มีดจี้ เมื่อคนร้ายเห็นพระขวัญเมืองฯ และพระสมศรีฯ วิ่งเข้ามา คนร้ายก็ได้ปล่อยตัว นางสําเนาฯและหลบหนีไป

ชื่นชม พระกระโดดกำแพง ช่วยชีวิตป้าร้านขายของชำ ล่าสุดได้รับรางวัลแล้ว

   สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของ พระขวัญเมืองฯ และ พระสมศรีฯ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติยกย่องสรรเสริญเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมทั้งนี้ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้กล่าวชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

 

ชื่นชม พระกระโดดกำแพง ช่วยชีวิตป้าร้านขายของชำ ล่าสุดได้รับรางวัลแล้ว

พร้อมด้วยไหวพริบปฏิภาณและจิตวิญญาณของความเป็นพลเมืองที่ดี คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสํานึกที่ดีหรือจิตสาธารณะ ที่เห็นบุคคลอื่นได้รับอันตราย ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยมิได้เกรงกลัวต่อภยันอันตรายแต่อย่างใด ทําให้ไม่เกิดความสูญเสียหรือเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ยกย่องสรรเสริญ “ตามโครงการทำดีมีรางวัล” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป” 

ชื่นชม พระกระโดดกำแพง ช่วยชีวิตป้าร้านขายของชำ ล่าสุดได้รับรางวัลแล้ว


    โดย ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นผู้แทนในการมอบประกาศเกียรติคุณและ รางวัลตามโครงการ “ทําดี มีรางวัล” ให้แก่พระขวัญเมืองฯ และ พระสมศรีฯ รวมทั้งได้ถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ทั้ง 2 รูป จำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญส่วนหนึ่งด้วย เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ


    สำหรับ โครงการ “ทำดี มีรางวัล” จะมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจหรือประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชน หรือทางราชการ ประพฤติตนดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม