อย.เตือนภัย ยี่ห้อก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป อันตราย อย่าซื้อทานเด็ดขาด

อย. เตือนภัย ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อดัง ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus เกินมาตรฐาน ระวังอันตรายอย่าซื้อมารับประทาน

    อย.เตือนภัยล่าสุด ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อดัง  หลังจากมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus เกินมาตรฐาน6เท่า ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อมารับประทาน จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน


     โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ชื่อ ก๋วยเตี๋ยวเลอรส เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งตรวจวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้

อย.เตือนภัย ยี่ห้อก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป อันตราย อย่าซื้อทานเด็ดขาด

ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุถุงพลาสติกสีแดงฉลากระบุ "เลอรส"

-เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก เลขสารบบอาหาร 12-2-01765-6-0002 MFD.01.02.23 EXP.01.05.23 ผลิตโดย : ก๋วยเตี๋ยวเลอรส เลขที่ 9/10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

อย.เตือนภัย ยี่ห้อก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป อันตราย อย่าซื้อทานเด็ดขาด

 

จัดจำหน่ายโดย

 บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 408/6 หมู่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” เครื่องปรุงที่บรรจุในซองก๋วยเตี๋ยว รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus เท่ากับ 6,600 CFU/กรัม ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

อย.เตือนภัย ยี่ห้อก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป อันตราย อย่าซื้อทานเด็ดขาด

ที่กำหนดให้ตรวจพบ Bacillus cereus ในเครื่องปรุงที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น ได้ไม่เกิน 1,000 CFU/กรัม จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน

 

ข้อแนะนำ

  •  อย.ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ "เลอรส" เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก” ที่ฉลากระบุรายละเอียดข้างต้นมารับ ประทาน

รู้จักเชื้อ Bacillus cereus

 

  • เชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ มี 2 ลักษณะอาการคือ ทำให้อาเจียนและท้องเสีย มักปรากฏอาการภายหลังจากบริโภคอาหารที่มีสารพิษเข้าไป ตามมาด้วยต่อมาจะถ่ายอุจจาระเหลว