เลอรส แถลงด่วน ขอพื้นที่ทำมาหากิน หลังอย.เตือนอย่าซื้อ ทิ้งบอมบ์สะเทือน

กรณีอย.เตือนอย่าซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส มารับประทานเนื่องจากตรวจพบค่าเชื้อโรคก่อให้เกิดอาหารเปิดพิษเกินค่ากำหนด ล่าสุดเจ้าของแบรนด์หอบหลักฐานแจงความบริสุทธิ์

เลอรส แถลงข่าว ขอพื้นที่ให้ได้ทำมาหากิน ยืนยัน ที่ตรวจพบเชื้อมีเพียงล็อตเดียว หากมีการตรวจพบเชื้อพร้อมจ่ายและรับผิดชอบเต็มที่

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 อย. ได้ส่งตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบเครื่องปรุงที่บรรจุในซองก๋วยเตี๋ยวเลอรส รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus (ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ) เท่ากับ 6,600 CFU/กรัม ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้ตรวจพบ Bacillus cereus ในเครื่องปรุงที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น ได้ไม่เกิน 1,000 CFU/กรัม จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน พร้อมแนะนำประชาชนให้หยุดบริโภค
 

ล่าสุดวันนี้ ( 6 เมษายน 2566 ) เวลา 11.00 น. คุณพรภิชญา โพธิ์ทอง เจ้าของก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป "เลอรส" ได้ออกมาแถลงข่าวในเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่า ล็อตที่มีการตรวจพบเชื้อเป็นล็อตของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2566 ซึ่งมีการอายัดไว้แล้ว เนื่องจากสลากของซองมีการพิมพ์ผิด เลยมีการตรวจเชื้อประจำปี โดยสินค้าในล็อตดังกล่าวตรวจพบเฉพาะที่เส้นเล็ก เจอในซองเครื่องปรุง เบื้องต้นได้มีการอายัดสินค้าไว้ สินค้าในล็อตวันนั้นผลิตเพียง 12,000 ซอง ส่งออก 2,200 ซอง อย.อายัด 8,800 ซอง 

 

เลอรส แถลงด่วน ขอพื้นที่ทำมาหากิน หลังอย.เตือนอย่าซื้อ ทิ้งบอมบ์สะเทือน

 

โดยล็อตวันที่ 1 ยอมรับว่าเก็บคืนไม่ครบ เพราะมีคนที่ไม่ยอมคืน แต่ถ้าต้มเกิน 55 องศาอย่างไรเชื้อมันก็ตาย เบื้องต้นได้มีการเรียกเก็บคืนจากตลาดและที่เหลือไม่ได้นำออกจำหน่ายยังอยู่ที่โรงงาน 

 

เลอรส แถลงด่วน ขอพื้นที่ทำมาหากิน หลังอย.เตือนอย่าซื้อ ทิ้งบอมบ์สะเทือน

 

พอผลตรวจเชื้อออกมาว่าพบเชื้อ บาซิลลัสซีเรียส คือเชื้อที่ทำให้ท้องเสีย ซึ่งเชื้อตัวนี้สามารถพบได้ในรอบตัว จากดิน น้ำ อากาศ อาหารการกินต่างๆ ขณะที่อาหารกึ่งสำเร็จรูปมันจะต้องมีเชื้อแต่อยู่ในการควบคุมห้ามเกินกฎกำหนดของทางอย. หลังจากที่เจอเชื้อเราได้ทำการแก้ไขและผลิตในวันถัดไปและส่งตรวจเข้าแลปว่าผลิตภัณฑ์ยังเจอเชื้ออยู่หรือไม่ 

นอกจากนี้ยังมีการโชว์เอกสารล็อตของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีการส่งตรวจตามสถาบันที่มีการรับรองจากอย.พบว่าไม่พบเชื้อ โดยมีการตรวจทั้งเส้นและในเครื่องปรุง โดยลอตที่ตรวจพบเชื้อเป็นการตรวจพบในซองเครื่องปรุง ของก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นเล็ก 

 

เลอรส แถลงด่วน ขอพื้นที่ทำมาหากิน หลังอย.เตือนอย่าซื้อ ทิ้งบอมบ์สะเทือน

หลังจากนั้นก็มีการเก็บส่งตรวจทุกเดือนปรากฏว่าไม่พบเชื้อ และล่าสุดวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมาไม่พบเชื้อ อยากให้พวกผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าล็อตอื่นๆที่อยู่ตามท้องตลาดปลอดภัยไม่พบเชื้อแน่นอน เบื้องต้นสินค้าล็อตดังกล่าวได้ถูกเรียกเก็บกลับคืนแล้ว 

 

เลอรส แถลงด่วน ขอพื้นที่ทำมาหากิน หลังอย.เตือนอย่าซื้อ ทิ้งบอมบ์สะเทือน

 

ยืนยันสินค้าก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้ไม่มีเชื้อบาซิลลัสซีเรียส ซึ่งสามารถทานได้ตามปกติไม่เป็นอันตรายใดๆและสารดังกล่าวไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งเพียงแต่เป็นสารท้องเสีย เบื้องต้นไม่ได้โดนถอดเลขอย.ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด ถ้าหากเจอว่าทานสินค้าว่าท้องเสียพร้อมที่จะจ่ายและรับผิดชอบเต็มที่ ขอพื้นที่ให้ได้ทำมาหากิน ส่วนการสร้างความเชื่อมั่น ปัจจุบันการคงที่วัตถุดิบเข้มงวดมากขึ้นและมีการส่งตรวจเป็นประจำทุกเดือน

พร้อมทิ้งท้ายว่า "อย่ามุ่งแต่แบรนด์ของเราเพียงแบรนด์เดียวเพราะมีหลายแบรนด์ที่มีการขายในลักษณะเดียวกันอยากจะให้ตรวจสอบด้วย"