นักวิจัยมช.ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อ "บุหงาลลิษา" ตาม ลิซ่า Blackpink

ทีมนักวิจัยมช.ค้นพบพืชหอมชนิดใหม่ของโลก และได้ตั้งชื่อตาม ลิซ่า Blackpink ว่า "บุหงาลลิษา" เนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาป.เอกที่ร่วมทีมวิจัยในครั้งนี้

นักวิจัยไทยค้นพบพืชหอมชนิดใหม่ของโลกซึ่งเป็นพืชหายากและเสี่ยงสูญพันธุ์ การค้นพบนี้อยู่ที่จังหวัดนราธิวาส นักวิจัยมช.ผู้ค้นพบได้ตั้งชื่อพืชหอมนี้ว่า "บุหงาลลิษา" โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ ลิซ่า Blackpink ศิลปินชาวไทยชื่อดังระดับโลก เผยเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาป.เอกที่ร่วมทีมวิจัยในครั้งนี้
 

ผู้ค้นพบ "บุหงาลลิษา" คือนักวิจัยสังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ. ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู/น.ส.อานิสรา ดำทองดี นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ และนายอับดุลรอแม บากา นักวิจัยสังกัดกลุ่มวิจัยอิสระ PDiT: Plant Diversity in Thailand พร้อมผู้ร่วมวิจัยอีกหลายคน โดยทีมได้ร่วมกันศึกษาตัวอย่างพืชดอกหอมวงศ์กระดังงาในจังหวัดนราธิวาส โดยบูรณาการข้อมูลสัณฐานวิทยาและวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลเข้าด้วยกัน จนสรุปได้ว่า บุหงาลลิษาคือพืชชนิดใหม่ของโลก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Friesodielsia lalisae Damth., Baka & Chaowasku โดยตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ ลลิษา มโนบาล หรือลิซ่า ศิลปินชื่อดังชาวไทยวง Blackpink สังกัดวายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งความมุ่งมั่นของลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาระดับปริญญาเอกของ น.ส.อานิสรา

 

นักวิจัยมช.ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อ บุหงาลลิษา ตาม ลิซ่า Blackpink

ลักษณะของ "บุหงาลลิษา" มีลักษณะเด่นคือ เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ดอกเป็นดอกเดี่ยว มีกลิ่นหอมแรง กลีบดอกหนา สีเหลือง กลีบชั้นนอกเรียวยาว กลีบชั้นในประกบกันไม่บานออก มีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกลีบชั้นนอก

 

นักวิจัยมช.ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อ บุหงาลลิษา ตาม ลิซ่า Blackpink

 

ส่วนพื้นที่พบเจอ จากการสำรวจพบบุหงาลลิษาเพียง 2 ต้นในป่าทุติยภูมิใกล้สวนยางและสวนผลไม้ในอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

และในความเป็นจริง แม้จะพบ 2 ต้นในตอนแรก แต่เวลาต่อมาต้นบุหงาลลิษาได้ถูกตัดไป 1 ต้น ไม่ทราบสาเหตุและที่มา ทำให้ตอนนี้เหลือเพียงต้นเดียว ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์บุหงาลลิษา ก่อนที่จะเหลือเพียงแค่ชื่อ

 

นักวิจัยมช.ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อ บุหงาลลิษา ตาม ลิซ่า Blackpink

 

นักวิจัยมช.ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อ บุหงาลลิษา ตาม ลิซ่า Blackpink