น่าสงสารมาก เปิดภาพเล็บ พลายศักดิ์สุรินทร์ พบแตกบิดเบี้ยว เร่งวางแผนรักษา

เปิดภาพเล็บ "พลายศักดิ์สุรินทร์" พบเล็บค่อนข้างยาวและงอ บางเล็บแตก และดูบิดเบี้ยว ทีมสัตวแพทย์เร่งวางแผนรักษา

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566 ติดตามความคืบหน้าอาการพลายศักดิ์สุรินทร์ ซึ่งเข้าสู่วันที่ 10 แล้ว ที่ พลายศักดิ์สุรินทร์ ช้างไทยเพศผู้วัย 30 ปี ได้กลับมาอยู่บ้านในประเทศไทย โดยกักตัวอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรค สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

 

น่าสงสารมาก เปิดภาพเล็บ พลายศักดิ์สุรินทร์ พบแตกบิดเบี้ยว เร่งวางแผนรักษา

โดยทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang  ได้มีการไลฟ์สดให้ประชาชนได้เห็นกิจวัตรประจำวันของ พลายศักดิ์สุรินทร์ โดยในช่วงหนึ่งได้ไลฟ์สดให้เห็นขณะที่ ควาญช้างกำลังอาบน้ำให้พลายศักดิ์สุรินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคในการสร้างความคุ้นเคยระหว่างช้างกับควาญช้าง พร้อมปรับพฤติกรรมของช้างที่มาอยู่ใหม่ตามมาตรการควบคุมพื้นที่แห่งนี้

 

น่าสงสารมาก เปิดภาพเล็บ พลายศักดิ์สุรินทร์ พบแตกบิดเบี้ยว เร่งวางแผนรักษา


ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ซูมภาพให้เห็นเล็บเท้าของพลายศักดิ์สุรินทร์ ที่ค่อนข้างยาวและงอ บางเล็บแตก และดูบิดเบี้ยว เนื่องจากขณะอยู่ที่ประเทศศรีลังกาไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร หรือการฝนเล็บเท้า เพราะหากเล็บยาวก็จะมีปัญหาในการเดินของช้าง อาจทำให้ช้างเจ็บเท้าได้ ทั้งนี้ หากพ้นระยะกักตัวของช้าง 30 วัน ก็จะมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป

 

น่าสงสารมาก เปิดภาพเล็บ พลายศักดิ์สุรินทร์ พบแตกบิดเบี้ยว เร่งวางแผนรักษา

นอกจากนี้ ฝีหนองที่สะโพกของพลายศักดิ์สุรินทร์ แผลดีขึ้น หนองแห้งแล้ว และผิวหนังที่แผลเริ่มงอกขึ้น ทำให้มีความตื้น ก็จะทำให้ผิวหนังบริเวณนี้กลับมาเป็นปกติ จากการดูแลและล้างบาดแผลทุกวันของทีมสัตวแพทย์ มาตั้งแต่ 3 เดือนก่อนบินกลับไทย

 

น่าสงสารมาก เปิดภาพเล็บ พลายศักดิ์สุรินทร์ พบแตกบิดเบี้ยว เร่งวางแผนรักษา

 

น่าสงสารมาก เปิดภาพเล็บ พลายศักดิ์สุรินทร์ พบแตกบิดเบี้ยว เร่งวางแผนรักษา