svasdssvasds
สำนักงาน กกพ. ชี้แจงแล้วปม SMS ขอรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า-ลดค่าไฟฟ้า

สำนักงาน กกพ. ชี้แจงแล้วปม มี SMS ส่งถึงประชาชนให้กดลิงก์ขอรับเงินคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า และส่วนลดค่าไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้แจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นคอลเซ็นเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่งข้อความเท็จลักษณะหลอกลวงและแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนเพื่อช่วยเหลือประชาชน หรือการแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าส่วนที่ขาดเพิ่มเติม หรือ รับคืนเงินค่าไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าไว้เกิน และให้ติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดผ่านระบบการส่งข้อความ (SMS) บนโทรศัพท์มือถือ หรือการปลอมแปลงบัญชี LINE Official บน LINE แอปพลิเคชัน

สำนักงาน กกพ. ชี้แจงแล้วปม SMS ขอรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้า

กระบวนการของมิจฉาชีพส่วนใหญ่จะหลอกลวงให้เหยื่อหลงเชื่อดาวน์โหลดลิงค์ที่แนบมาพร้อมกับข้อความ หลังจากนั้นจะทำการล่อลวงด้วยวิธีการแจ้งเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงิน หรือสำหรับการโอนเงินค่าไฟเพิ่มเติมผ่านบัญชีธนาคารทั้งของผู้ใช้ไฟฟ้า หรือบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพ ส่งผลผู้ใช้ไฟฟ้าหลงเชื่อและได้รับความเสียหายหลายราย

สำนักงาน กกพ. ชี้แจงแล้วปม SMS ขอรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้า

affaliate-2

ทางสำนักงาน กกพ. ได้ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับทั้งสองการไฟฟ้า พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมายังผู้ใช้ไฟฟ้าระมัดระวังอย่าหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ทาง กฟน. และ กฟภ. ยืนยันไม่มีนโยบายในการดำเนินการในลักษณะของการส่งข้อความแจ้งเตือนโดยตรงกับผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ยกเว้นเป็นผู้ที่กำลังติดต่อธุรกรรมกับ MEA และ PEA หรือรับบริการ MEA e-Bill และ PEA e-Bill เท่านั้น และหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง Call center 1130 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Call center 1129 หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการการไฟฟ้าสาขาได้ทุกแห่งตามวันเวลาราชการ

affaliate-3