แฉฉาว หัวหน้า สป.อบต.ผีน้อย ลาเที่ยวยาวเกือบ 2 เดือน ลาแต่งสามีอีกครึ่งเดือน

เพจดังแฉภาคต่อ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ที่เดียวกับ อบต.ผีน้อย ลาหยุดไปเที่ยวกับแฟนยาวๆเกือบ 2 เดือน กลับมาทำงานไม่กี่วันลาไปแต่งงานอีกครึ่งเดือน

เพจดัง ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน แฉภาคต่อ อบต.ผีน้อย แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องของหัวหน้า สป.ที่เดียวกัน ลางานไปเที่ยวแบบคร่อมรวมวันหยุดเกือบ 2 เดือน กลับมาทำงานไม่กี่วันก็ขอใช้ลากิจไปแต่งงานกับสามีอีกครึ่งเดือน หัวหน้าก็ใจดีอนุมัติให้ลาแบบสบายๆ

 

แฉฉาว หัวหน้า สป.อบต.ผีน้อย ลาเที่ยวยาวเกือบ 2 เดือน ลาแต่งสามีอีกครึ่งเดือน

แฉฉาว หัวหน้า สป.อบต.ผีน้อย ลาเที่ยวยาวเกือบ 2 เดือน ลาแต่งสามีอีกครึ่งเดือน

 

โพสต์แรก แฉ "หัวหน้า สป. อบต.ผีน้อย ลาเที่ยวยาว 35 วัน ที่เดียวกับผีน้อยที่ลาไปทำงานเกาหลี ลาเที่ยวยาว ๆ นับเฉพาะวันทำงานราชการ 35 วัน ถ้ารวมวันหยุดเกือบ ๆ สองเดือน"

โพสต์ที่ 2 แฉ "ลาหยุดรวมคร่อมวันหยุดก็เกือบ 2 เดือน จัดสรรเก่ง นายก็มีน้ำใจ ลาคร่อมวันหยุดยาว ๆ ต่อเนื่องไม่มีพัก รวม ๆ แล้วเฉียดสองเดือน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ลาพักผ่อนรวดเดียวตั้งแต่ 15 มี.ค. ถึง 7 พ.ค. 66 จากนั้นลากิจต่ออีกจากวันที่ 8-11 พ.ค. 66"

 

 

โพสต์ที่ 3 หลังลาไปเที่ยวกลับมาทำงานไม่กี่วันก็ลาไปแต่งงานต่อ "เพิ่งลาเที่ยวยาว ๆ ตั้งแต่ 15 มี.ค. ถึง 11 พ.ค. 66 รวมคร่อมวันหยุดเกือบสองเดือน กลับมาทำงานได้ไม่กี่วัน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ใช้สิทธิลาอีกแล้ว รอบนี้ใช้เป็นลากิจตั้งแต่วันที่ 6-20 มิถุนายน 66 นับรวมวันหยุดเกือบครึ่งเดือน บินไปแต่งผัวที่ออสเตรเลีย หลังเทียวไปเทียวมาบินข้ามประเทศอยู่เป็นปี"

 

แฉฉาว หัวหน้า สป.อบต.ผีน้อย ลาเที่ยวยาวเกือบ 2 เดือน ลาแต่งสามีอีกครึ่งเดือน

 

ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะมีการชี้แจงหรือดำเนินการอย่างไร

 

ขอบคุณ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน