เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 

ขอแสดงความเสียใจ สูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า นายวรวุฒิ กันประชุม แห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวใจล้มเหลวเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 

   24ก.ย.66 ข่าวเศร้าสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เมื่อทาง  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - Khao Yai National Park มีรายงานว่า  นายวรวุฒิ กันประชุม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 

  โดย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายวรวุฒิ กันประชุม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมี"อาการหัวใจล้มเหลว"

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 
   เช่นเดียวกับทาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายวรวุฒิ กันประชุม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่