นายกฯเซ็นแล้ว ตั้ง3ยอดฝีมือ ลุยสอบค้นบ้าน "บิ๊กโจ๊ก" ปมโยงเว็บพนัน

นายกฯเศรษฐา มีคำสั่งตั้ง "ปลัดฉิ่ง-ชาติพงษ์-วินัย” สอบปมค้นบ้าน บิ๊กโจ๊ก ให้รายงานผล 30วัน ด้าน ผบ.ตร.ตั้ง จตช. ตรวจสอบคู่ขนาน

    26 ก.ย.66 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันที่ 25 กันยายน 2566 ชุดปฏิบัติการpct ได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้นจำนวน 30 จุด หนึ่งในนั้นคือ ค้นบ้าน"บิ๊กโจ๊ก"พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. และหมายจับจำนวน 23 หมายจับ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมการพนันออนไลน์ ซึ่งทาง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้รายงานโดยตรงต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย

นายกฯเซ็นแล้ว ตั้ง3ยอดฝีมือ ลุยสอบค้นบ้าน \"บิ๊กโจ๊ก\" ปมโยงเว็บพนัน    

 

  โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยกำชับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อขวัญกำลังใจและเป็นที่สนใจของประชาชน และอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายขจัดผู้มีอิทธิพล และการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ

นายกฯเซ็นแล้ว ตั้ง3ยอดฝีมือ ลุยสอบค้นบ้าน \"บิ๊กโจ๊ก\" ปมโยงเว็บพนัน

 

   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันออนไลน์ ให้หมดสิ้นไปอย่างจริงจังสมควรที่สังคมจะมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตลอดจนพฤติกรรมและพฤติการณ์ ของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

นายกฯเซ็นแล้ว ตั้ง3ยอดฝีมือ ลุยสอบค้นบ้าน \"บิ๊กโจ๊ก\" ปมโยงเว็บพนัน

   จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 247/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีดังกล่าว โดยมี บุคคลภายนอก 2 คน ประกอบด้วย

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ หรือปลัดฉิ่ง อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการฯ

-นายชาติพงษ์ จีระพันธุ อดีตรองอัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ

-พล.ต.อ.วินัย ทองสอง อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ เป็นกรรมการเเละเลขานุการ

 

โดยให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบภายใน 30 วัน 

นายกฯเซ็นแล้ว ตั้ง3ยอดฝีมือ ลุยสอบค้นบ้าน \"บิ๊กโจ๊ก\" ปมโยงเว็บพนัน


   ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่จำเป็น นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปอีก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะทุก 10 วัน
 

ประวัติ นายชาติพงษ์ จีระพันธุ


  นายชาติพงษ์ จีระพันธุ อดีตรองอัยการสูงสุด ขึ้นชื่อในฝีมือเรื่องปราบการทุจริตฯ มีประสบการณ์มาก เคยนั่งรองอธิบดีอัยการคดีพิเศษ เเละอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจ เป็นหัวหน้าคณะทำงานที่คุมคดีสำคัญของสำนักงานคดีพิเศษหลายคดี

นายกฯเซ็นแล้ว ตั้ง3ยอดฝีมือ ลุยสอบค้นบ้าน \"บิ๊กโจ๊ก\" ปมโยงเว็บพนัน

   เคยเป็นกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด สั่งไม่ฟ้องคดีลูกนักธุรกิจชื่อดังขับรถชนคนตาย ที่ถูกเลือกเข้ามาเป็น 1 ใน3 กรรมการทั้งที่ไม่ได้เป็น ก.ตร.ถือเป็นกรรมการคนกลางอย่างเเท้จริงที่ถูกเลือกเข้ามาทำหน้าที่ตรงไปตรงมา เนื่องจากมีความรู้เรื่องในวงการตำรวจเป็นอย่างดี เพราะเป็นบุตรชาย พล.ต.อ.สุพาสน์ จีระพันธุ อดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลาง ปัจจุบัน เป็นอัยการอาวุโส สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอัยการสูงสุด 

 

ประวัติ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง

   ด้าน พล.ต.อ.วินัย ทองสอง อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ เเละเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอดีตข้าราชการตำรวจ เเละนายกสมาคมตำรวจ ทั้งยังเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ที่ผ่านมามีผลงานบทบาทผลักดันในเรื่องการปฎิรูปตำรวจ เเละออกมา ละสนับสนุนข้าราชการตำรวจที่ดี ไม่มีเส้น ไม่มีผู้ใหญ่หนุนหลัง ในการพิจารณาตำแหน่ง เลื่อนขั้น ด้วยหลักคุณธรรม ความสามารถ อาวุโส เเละสนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง ก.ตร.จากข้าราชการตำรวจ เเบบศาลกับอัยการ