สถาบันมะเร็ง ตอบชัด หลังว่อน มะเร็งกระเพาะอาหาร สามารถติดต่อทางน้ำลายได้ 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตอบเรื่อง โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร สามารถติดต่อทางน้ำลายได้ 

กรณีมีการเตือนว่า หากไม่ใช้ช้อนกลาง ระวังเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนั้น ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางน้ำลาย เนื่องจากสาเหตุการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่ทราบแน่ชัด

แต่พบว่า เกิดจากเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารเจริญเติบโตผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้ มีสาเหตุอาจมาจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori และมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารประเภทรมควัน และอาหารหมักดอง เป็นต้น

 

 

พร้อมแนะนำประชาชนควรรับประทานอาหาร และดื่มน้ำสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ H.pylori และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระตุ้นให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร การรับประทานผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ได้

สถาบันมะเร็ง ตอบชัด หลังว่อน มะเร็งกระเพาะอาหาร สามารถติดต่อทางน้ำลายได้ 

Cr.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม