ศรีสุวรรณ ขวางกู้ 5 แสนล้าน นโยบายเงินดิจิทัล10,000 เอื้อประโยชน์การเมือง

ศรีสุวรรณ ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขวางกู้เงินพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท นโยบายเงินดิจิทัล10,000 บาท เป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมือง


    กรณีเมื่อวันที่ 10 พ.ย.66  ทาง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นประธานแถลงข่าวรายละเอียด "โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet" โครงการดังกล่าวจะเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจรวม 600,000 ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 500,000 ล้านบาท ครอบคลุม 50 ล้านคน และอีก 100,000 ล้านบาท ใช้ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้จ่าย เงินดิจิทัล10,000 บาท ในเดือน พ.ค.67 

  ศรีสุวรรณ ขวางกู้ 5 แสนล้าน นโยบายเงินดิจิทัล10,000 เอื้อประโยชน์การเมือง

  ซึ่งเรื่องของแหล่งเงินทุนในโครงการทั้งหมดนี้  ความเป็นไปได้มากที่สุดคือการออก พระราชบัญญัติ เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท  ซึ่งต้องผ่านกระบวนการการตีความโดยกฤษฏีกา เพื่อให้การออก พ.ร.บ.กู้เงินดังกล่าว เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม และไม่ขัดต่อหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้องการออก พรบ. จะมีความโปร่งใส ภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา และผมมั่นใจว่า ในที่สุดแล้วจะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภา และเป็นไปตามมาตรา 53 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญณัติการกู้เงินดังกล่าวจะระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน  ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการ Digital Wallet ให้เป็นไปด้วยความ

ศรีสุวรรณ ขวางกู้ 5 แสนล้าน นโยบายเงินดิจิทัล10,000 เอื้อประโยชน์การเมือง


   เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวล่าสุด 13 พ.ย.66 เวลา 10.00 น.นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางมายื่นคำร้องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรรมนูญ ม.231 (1) ประกอบ ม.23 (1) เพื่อเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ที่จะใช้เป็นงบประมาณการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ขัดกับ พ.ร.บ.วินัยการคลังของรัฐ 2561 ม.53 หรือไม่

ศรีสุวรรณ ขวางกู้ 5 แสนล้าน นโยบายเงินดิจิทัล10,000 เอื้อประโยชน์การเมือง

   เนื่องจาก ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ออกมาแถลงรายละเอียดโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับประชาชนเมื่อสัปดาห์ก่อน แหล่งเงินที่นำมาแจกคือ การออก พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท อาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 140 ประกอบ มาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ เพราะ ไม่ใช่เหตุเร่งด่วน ที่จะต้องกู้เงินมาแจก เพื่อต้องการสร้างภาพในการตอบสนองนโยบายที่พรรคของตนเคยหาเสียงไว้ในช่วงเลือกตั้ง และยังมองว่าการกู้ครั้งนี้เอื้อเพื่อเหตุผลทางการเมืองเท่านั้น นอกจากนี้นายศรีสุวรรณเตรียมยื่น เรื่องนี้ต่อกกต. อีกครั้งในวันพุธ และยื่น ป.ป.ช. ในวันศุกร์ เวลา 10.00 น.

ศรีสุวรรณ ขวางกู้ 5 แสนล้าน นโยบายเงินดิจิทัล10,000 เอื้อประโยชน์การเมือง