กำหนดวันโอนแล้ว ตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 เช็กรายละเอียด

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา จ่ายไร่ละ 1,000 บาท ได้สูงสุด 20,000 บาทต่อครัวเรือน "ธ.ก.ส." กำหนดวันโอนแล้ว

เช็กสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 "เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท" โดยมีเป้าหมายจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว โดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท

 

กำหนดวันโอนแล้ว ตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 เช็กรายละเอียด

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดในวันที่ 20 พ.ย.2566 และช้าสุดไม่เกิน 1 เดือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อนแล้วรัฐบาลใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนภายหลัง


เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปี 2566/67

  • จ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท
  • ไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือน หรือช่วยเหลือไม่เกิน 20,000 บาท/ครัวเรือน
  • วงเงิน 56,321.07 ล้านบาท


เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ แบบง่ายๆผ่านเว็บไซต์ https://farmer.doae.go.th/ (คลิกที่นี่)

 

กำหนดวันโอนแล้ว ตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 เช็กรายละเอียด

วิธีเช็กสิทธิ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ได้ง่ายๆ ดังนี้

  • เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com/ (คลิกที่นี่)
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • กดค้นหา
  • ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่โอน/สาขาธกส./สถานะ ให้ท่านทราบ

 

กำหนดวันโอนแล้ว ตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 เช็กรายละเอียด