svasdssvasds
สถาบันมะเร็งฯ ตอบเอง ใช้ ทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

ข่าวปลอมอย่าแชร์ ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำมันจากของทอดเป็นอันตรายและเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงแล้ว

มีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเตือน โดยได้ระบุว่า ห้ามใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันจากอาหาร เนื่องจากเสี่ยงได้รับโซดาไฟและสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เป็น ข้อมูลเท็จ

สถาบันมะเร็งฯ ตอบเอง ใช้ ทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่า การใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันของทอดทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง กระดาษทิชชู (tissue paper) มีทั้งที่ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ (เยื่อกระดาษจากต้นไม้) และจากเยื่อเวียนใหม่ กระดาษทิชชูจึงแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามประโยชน์ใช้สอย เช่น กระดาษเช็ดหน้า กระดาษชำระ กระดาษเช็ดปาก กระดาษเช็ดมือ เป็นต้น สำหรับการผลิตกระดาษทิชชู จากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์จะมีการนำเยื่อกระดาษมาตีผสมกับน้ำ ฟอกเยื่อกระดาษให้มีสีขาวแล้วนำมารีดอบเป็นแผ่น
สถาบันมะเร็งฯ ตอบเอง ใช้ ทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

ส่วนการผลิตกระดาษทิชชูจากเยื่อเวียนใหม่จะมีการใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟเพื่อตีปั่นวัตถุดิบให้เป็นเนื้อเยื่อกระดาษ และใช้สารคลอรีนไดออกไซด์ในกระบวนการฟอกขาว จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนล้างทำความสะอาดเพื่อขจัดสารเคมีต่าง ๆ จนได้มาตรฐานก่อนรีดอบเป็นแผ่นต่อไป

affaliate-2

สำหรับความกังวลเกี่ยวกับสารเคมีจากกระดาษทิชชูจะปนเปื้อนสู่อาหารหากนำมาใช้ซับน้ำมันในอาหารประเภททอดนั้น ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่า การใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันของทอดทำให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม หากต้องการซับน้ำมันในอาหารควรเลือกใช้กระดาษที่ผลิตมาสำหรับใช้กับอาหารโดยเฉพาะเท่านั้น และควรเลือกใช้กระดาษทิชชูที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและควรใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามการใช้งาน

สถาบันมะเร็งฯ ตอบเอง ใช้ ทิชชูซับน้ำมันจากของทอด เป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

CR.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 

affaliate-3