แผ่นดินไหว 4.7 หมู่เกาะอันดามัน จ.กาญจนบุรี รับรู้แรงสั่นสะเทือน

เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.7 แมกนิจูด หมู่เกาะอันดามัน ความลึก 144 กิโลเมตร จ.กาญจนบุรี รับรู้การสั่นไหว ยังไม่มีการเตือน "สึนามิ"

เมื่อเวลา 05.43 น. วันที่ 5 ก.พ. 2567 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แมกนิจูด ความลึก 144 กิโลเมตร บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 655 กิโลเมตร รับรู้แรงสั่นสะเทือน

 

แผ่นดินไหว 4.7 หมู่เกาะอันดามัน จ.กาญจนบุรี รับรู้แรงสั่นสะเทือน

ขณะที่ทางด้าน กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง แผ่นดินไหว โดยระบุว่า เกิดแผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่บริเวณละติจูด 12.089 องศาเหนือ ลองจิจูด 93.631 องศาตะวันออก ขนาด 4.7 ความลึก 144 กิโลเมตร ห่างจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 655 กิโลเมตร

 

 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผลกระทบจากแผ่นดินไหว รวมทั้งยังไม่มีการเตือน "สึนามิ" แต่อย่างใด

 

แผ่นดินไหว 4.7 หมู่เกาะอันดามัน จ.กาญจนบุรี รับรู้แรงสั่นสะเทือน