เปิดรายชื่อ 15 คณะ "น้องโอโม่" เด็กเก่งยื่นพอร์ตติด แต่ละคณะไม่ธรรมดา

อัจฉริยะ! เปิดรายชื่อ 15 คณะ "น้องโอโม่" เด็กเก่ง นักเรียนชั้น ม.6 ยื่น Portfolio ติดมหาวิทยาลัยดัง แต่ละคณะไม่ธรรมดา

เรียกว่าเป็นที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊ก Sci project.skr ได้โพสต์คลิปวิดีโอกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร ที่มีการเรียกชื่อนักเรียนดีเด่น ชั้น ม.6 แต่ละคนออกมายืนตรงกลางด้านหน้า พร้อมมีการประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ให้เข้าศึกษาต่อ จากรอบการยื่น Portfolio (พอร์ตฟอลิโอ) ออกมายืนตรงกลางด้านหน้า

 

เปิดรายชื่อ 15 คณะ น้องโอโม่ เด็กเก่งยื่นพอร์ตติด แต่ละคณะไม่ธรรมดา

แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากคือคลิป "น้องโอโม่" นายฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย ซึ่งมีรายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่สามารถสอบเข้าได้มากถึง 15 คณะ ซึ่งมีดังนี้

 

 1. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. คณะวิศวกรรมทุนเพชรพระจอมเกล้า สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จนจบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 5. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี 4 ปี
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 13. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร สสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก
 14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 15. คณะรังสีเทคนิค สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เปิดรายชื่อ 15 คณะ น้องโอโม่ เด็กเก่งยื่นพอร์ตติด แต่ละคณะไม่ธรรมดา

หลังจากประกาศจบทำเอาคุณครูซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรแซวตัวเองว่า พูดจนเกือบหมดลมหายใจ ขณะที่เพื่อนทั้งโรงเรียนก็ปรบมือแสดงความยินดีด้วย


ขณะที่ชาวเน็ตเมื่อเห็นคลิปดังกล่าวต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดี ขณะที่หลายคนสงสัยว่า "น้องโอโม่" จะตัดสินใจเรียนที่ไหน ซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบว่า น้องโอโม่ตัดสินใจจะเข้าเรียนต่อที่ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เปิดรายชื่อ 15 คณะ น้องโอโม่ เด็กเก่งยื่นพอร์ตติด แต่ละคณะไม่ธรรมดา