ปฏิบัติการ "เรือหลวงสุโขทัย" วันที่ 5 ยังไม่พบร่างกำลังพลที่สูญหาย

ยังรอคอยปาฏิหาริย์ ปฏิบัติการค้นหา - ปลดวัตถุอันตราย เรือหลวงสุโขทัย วันที่ 5 ยังไร้วี่แววร่างกำลังพลที่สูญหาย

"เรือหลวงสุโขทัย" กับการปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย วันที่ 5 ยังไม่พบร่างกำลังพลที่สูญหาย


โดยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นการปฏิบัติการ ค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย วันที่ 5 โดยชุดปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ บนเรือ Ocean Valor ที่ลอยลำใกล้จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง 

 

ปฏิบัติการ "เรือหลวงสุโขทัย" วันที่ 5 ยังไม่พบร่างกำลังพลที่สูญหาย

ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการดำน้ำ จำนวน 4 เที่ยว  โดยมีภารกิจค้นหาผู้สูญหาย และตรวจสอบหลักฐานประกอบการสอบสวน บริเวณต่างๆ  ภายในตัวเรือ ดังนี้

ปฏิบัติการ "เรือหลวงสุโขทัย" วันที่ 5 ยังไม่พบร่างกำลังพลที่สูญหาย


เที่ยวที่ 1 บริเวณทางเข้าประตูทางเข้าห้องเครื่องจักรใหญ่จากทางท้ายเรือ 
เที่ยวที่ 2  บริเวณภายในห้องเครื่องจักรใหญ่
เที่ยวที่ 3 บริเวณภายในห้องเมสจ่า
เที่ยวที่ 4 บริเวณภายในห้องเสมียนพลาธิการ
เที่ยวที่ 5 ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากติดสภาพอากาศ

 


ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลทุกนายปลอดภัย จากการปฏิบัติการจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้สูญหายติดอยู่ในเรือ
 

ปฏิบัติการ "เรือหลวงสุโขทัย" วันที่ 5 ยังไม่พบร่างกำลังพลที่สูญหาย

สำหรับการปฏิบัติการวันที่ 27 ก.พ. 2567 จะมีการปฏิบัติการดำน้ำร่วมกัน จำนวน 5 เที่ยว โดยเป็นการปลดวัตถุอันตราย ระบบอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon และระบบตอร์ปิโด ของเรือหลวงสุโขทัย  

ปฏิบัติการ "เรือหลวงสุโขทัย" วันที่ 5 ยังไม่พบร่างกำลังพลที่สูญหาย
ทั้งนี้ กองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพล่าสุดของเรือหลวงสุโขทัย ภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ เพื่อค้นหาร่างของผู้เสียชีวิต แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏว่ามีการพบร่างผู้สูญหายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว


ด้านพลเรือตรี วีรุดม  ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า การปฏิบัติร่วมฯ ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สำรวจ ตรวจสอบวัตถุพยานและหลักฐานมาประกอบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เรืออัปปาง 

ปฏิบัติการ "เรือหลวงสุโขทัย" วันที่ 5 ยังไม่พบร่างกำลังพลที่สูญหาย
การค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ในเรือ การทำให้ยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ หมดความสามารถที่จะใช้งานต่อไป และการนำอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์บางอย่าง รวมถึง การเก็บกู้สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของกำลังพล  สำหรับการปฎิบัติการร่วมกับสหรัฐฯ ในครั้งนี้จะยังไม่มีการกู้เรือทั้งลำขึ้นมาจากใต้น้ำ  

 


โดยการดำเนินการปัจจุบันยังเป็นไปแผนที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติแต่อย่างใด  ทั้งนี้ กองทัพเรือ จะรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบในโอกาสต่อไป

ปฏิบัติการ "เรือหลวงสุโขทัย" วันที่ 5 ยังไม่พบร่างกำลังพลที่สูญหาย

ภาพจาก โฆษกกองทัพเรือ