ดีเดย์ 1 มี.ค. 67 สนามบินดอนเมือง บังคับแท็กซีทุกคัน ส่งผู้โดยสารในช่องเฉพาะ

ดีเดย์ 1 มีนาคม 2567 นี้ สนามบินดอนเมือง บังคับให้ แท็กซี่ทุกคน ต้องมาส่งผู้โดยสารในช่องเฉพาะ คือช่องทาง PASSENGER DROP LANE เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด หนาแน่น


PASSENGER DROP LANE ท่าอากาศยานดอนเมือง บังคับใช้ 1มี.ค.67นี้  ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม เร่งแก้ปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาออก) อาคาร 2 และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับจำนวนผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ทดม.ที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากนโยบายกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค โดยกำหนดมาตรการให้รถแท็กซี่สาธารณะทุกคันใช้ช่องทาง PASSENGER DROP LANE ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป 

ดีเดย์ 1 มี.ค. 67 สนามบินดอนเมือง บังคับแท็กซีทุกคัน ส่งผู้โดยสารในช่องเฉพาะ

ยกเว้นรถแท็กซี่สาธารณะที่มีผู้โดยสาร ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  หรือต้องการใช้รถวีลแชร์ หรือนำรถวีลแชร์มาด้วยให้ส่งผู้โดยสารที่บริเวณประตูหมายเลข 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) อาคาร 1 ในส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรบริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาออก) อาคาร 2 สามารถใช้บริการช่องทาง PASSENGER DROP LANE เพื่อส่งผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการได้เช่นเดียวกัน

ดีเดย์ 1 มี.ค. 67 สนามบินดอนเมือง บังคับแท็กซีทุกคัน ส่งผู้โดยสารในช่องเฉพาะ
       

     กรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องการออกสู่เส้นทางถนนวิภาวดี-รังสิต ช่องทางประตู 6 ให้ใช้ช่องขวาสุดของช่องทาง PASSENGER DROP LANE  

 

ดีเดย์ 1 มี.ค. 67 สนามบินดอนเมือง บังคับแท็กซีทุกคัน ส่งผู้โดยสารในช่องเฉพาะ
      ในการนี้ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทดม.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ Airport Help เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร บริเวณช่องทาง PASSENGER DROP LANE ประตู 16 และ 17 ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำกับดูแลการจราจรให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว เพื่อให้การบริการผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการในภาพรวมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ดีเดย์ 1 มี.ค. 67 สนามบินดอนเมือง บังคับแท็กซีทุกคัน ส่งผู้โดยสารในช่องเฉพาะ