"ราชประสงค์โมเดล"เริ่มแล้ว ใช้ AI จับรถ จอดแช่เกิน 3 นาที โดนใบสั่งทันที

เปิดราชประสงค์โมเดล แก้รถติดด้วย AI รัฐมนตรี"พวงเพ็ชร" นำทีมตรวจกล้อง แท็กซี่ สามล้อ รถคันไหนจอดแช่เกิน 3 นาที โดนใบสั่งทันที

เริ่มแล้ว  "ราชประสงค์โมเดล"แก้รถติดด้วย AI ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะหน่วยงาน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ลงพื้นที่ ร่วม Kick Off โครงการ “ราชประสงค์โมเดล” จัดระเบียบการจราจร ยกระดับการรักษาความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่ถนนราชดำริ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการนำเอาระบบ AI มาใช้ตรวจจับการกระทำผิดกฎหมายทางการจราจรเป็นครั้งแรก โดยกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาระบบดังกล่าว

 

  • หลักการทำงานราชประสงค์โมเดล ใช้ AI จับรถจอดแช่เกิน 3 นาที

 

เมื่อมีรถเข้ามาจอดในช่องทางจราจรที่เป็นที่ห้ามจอด กล้องจะตีกรอบรถและแผ่นป้ายทะเบียน หากจอดเกิน 3 นาที ที่ระบบได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ถือว่าได้กระทำผิด กล้องจะถ่ายภาพไว้ และระบุเวลาตั้งแต่เข้าจอดถึงเวลาที่กำหนด

"ราชประสงค์โมเดล"เริ่มแล้ว ใช้ AI จับรถ จอดแช่เกิน 3 นาที โดนใบสั่งทันที

จากนั้นจะส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย โดยส่งให้ตำรวจจราจรกลางและกรมการขนส่งทางบก เพื่อออกใบสั่ง รวมถึงการออกค่าปรับแก่ผู้กระทำผิดได้อย่างครบวงจร 

"ราชประสงค์โมเดล"เริ่มแล้ว ใช้ AI จับรถ จอดแช่เกิน 3 นาที โดนใบสั่งทันที
ซึ่ง ดร.พวงเพ็ชร กล่าวว่า วันนี้เป็นการ Kick off การใช้ระบบ AI ตรวจจับการจราจรของรถโดยสารสาธารณะ ถือเป็นโครงการนำร่องตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับและปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน อาทิ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าบริเวณใกล้เคียง

ราชประสงค์โมเดล  ถือเป็นการใชเทคโนโลยี ไปพร้อมกับการปรับตัวของผู้ให้บริการรถสาธารณะ และผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ ที่ได้อำนวยความสะดวก จัดสถานที่จอดรถ สร้างจุด Drop off จุดพักคอยของผู้โดยสาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมด้วย โดยคาดว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้

"ราชประสงค์โมเดล"เริ่มแล้ว ใช้ AI จับรถ จอดแช่เกิน 3 นาที โดนใบสั่งทันที

ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา “ด้านการท่องเที่ยว” ในพื้นที่กรุงเทพ โดยเฉพาะ ปัญหารถยนต์รับจ้างสาธารณะ (ตุ๊กตุ๊กและแท็กซี่) ที่กระทำการรบเร้า ชักจูงนักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ความไม่เป็นระเบียบบนทางเท้า รวมทั้งปัญหาการเรียกเก็บค่าโดยสาร  

 

"ราชประสงค์โมเดล"เริ่มแล้ว ใช้ AI จับรถ จอดแช่เกิน 3 นาที โดนใบสั่งทันที

  • สำหรับ 5 มาตรการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ประกอบด้วย


1. การสัญจร : นำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น กล้อง AI ตรวจจับการกระทำผิดการจราจร จัดระเบียบทางเท้า จัดระเบียบการจอดรถรับส่งสาธารณะ เป็นต้น

2. การออกสัญลักษณ์แจ้งเตือน : รูปแบบเป็นสติกเกอร์ติดตุ๊กตุ๊กและแท็กซี่ เพื่อแสดงคำเตือนแก่นักท่องเที่ยวให้ระวังการชักจูงไปซื้อสินค้าและบริการในลักษณะหลอกลวง และเป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารถคันดังกล่าว ได้รับการลงทะเบียนแล้ว รวมทั้งร้านค้าด้วยเช่นกัน 
3. การบูรณาการสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตักเตือน จับปรับ ตัดแต้ม แก่ผู้กระทำผิดต่อนักท่องเที่ยว 
4. มาตรการทางสังคม : รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตา พร้อมชื่นชมคนทำดีเพื่อสังคม ตักเตือนคนทำผิด 
5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่แรกก้าวเข้าประเทศไทย : 
    - เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ 
    - ไกด์บุ๊กรายชื่อร้านค้าและบริการที่เป็นมิตร ติดดาว และไว้วางใจได้ ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับนักท่องเที่ยว
 
สำหรับมาตรการต่าง ๆ ได้ดำเนินการเบื้องต้นไปแล้วในพื้นที่ “ย่านราชประสงค์” และจะเป็นโมเดล สำหรับขยายผลต่อไปในจุดที่เป็นย่านการท่องเที่ยวอื่น ๆ