เปิดใช้งานแล้ว สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ เลี่ยงเมืองจักราช นครราชสีมา

เปิดแล้วสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร และแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

กรมทางหลวง เปิดใช้สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.859 กิโลเมตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เป็นไปตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรแก่ประชาชน 

เปิดใช้งานแล้ว สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ เลี่ยงเมืองจักราช นครราชสีมา

สะพานจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา ดำเนินการในพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง (นครราชสีมา - บุรีรัมย์) ซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟบนทางหลวง ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย

 

เปิดใช้งานแล้ว สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ เลี่ยงเมืองจักราช นครราชสีมา

เปิดใช้งานแล้ว สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ เลี่ยงเมืองจักราช นครราชสีมา

ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว โดยทำการปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่ง ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

เปิดใช้งานแล้ว สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ เลี่ยงเมืองจักราช นครราชสีมา

เปิดใช้งานแล้ว สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ เลี่ยงเมืองจักราช นครราชสีมา

สะพานจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองจักราช จ.นครราชสีมา ดำเนินการในพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง (นครราชสีมา - บุรีรัมย์) ซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุในบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟบนทางหลวง ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย

 

เปิดใช้งานแล้ว สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ เลี่ยงเมืองจักราช นครราชสีมา

ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว โดยทำการปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่ง ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

เปิดใช้งานแล้ว สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ เลี่ยงเมืองจักราช นครราชสีมา