กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด Best City จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด (Best Cities 2024) ประเภทเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก จากการคัดเลือกของผู้อ่านนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง "DestinAsian"


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หลังนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง DestinAsian ประกาศให้กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด (Best Cities 2024) ในประเภทเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination) ในเอเชียแปซิฟิก ตามมาด้วย กรุงโตเกียว สิงคโปร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง กรุงโซล นครซิดนีย์ นครเซี่ยงไฮ้ ไทเป และนครโฮจิมินห์ 
 


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดอันดับครั้งนี้ เป็นผลมาจากการคัดเลือกของผู้อ่าน (Readers’ Choice Awards) ของนิตยสาร DestinAsian ซึ่งได้ประกาศพร้อมกับการจัดอันดับหมวดหมู่ต่าง ๆ ทั้งจุดหมายปลายทางประเภทเมือง เกาะ โรงแรมและรีสอร์ต สายการบิน สนามบิน และการเดินเรือ ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นประจำทุกปี

กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด Best City จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

ซึ่งในประเภทเกาะที่ดีที่สุด เกาะของไทยก็ได้รับความนิยมในอันดับ 3 คือ ภูเก็ต ตามมาด้วย เกาะสมุย ในอันดับที่ 4 รองจากที่ 1 เกาะบาหลี และที่ 2 เกาะมัลดีฟส์

กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด Best City จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

 

นอกจากนี้ ในประเภทสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ได้อันดับที่ 2 สนามบินที่ดีที่สุด รองจากสนามบินชางงีของสิงคโปร์ ที่ได้อันดับที่ 1 ส่วน อันดับ 3 คือ สนามบินนานาชาติฮ่องกง ทางด้านการจัดอันดับประเภทสายการบินที่ดีที่สุด การบินไทย ได้อันดับที่ 3 รองจาก สิงคโปร์ แอร์ไลน์ และเอมิเรตส์ ในอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

 

ส่วนประเภทสายการบิน Low-cost ที่ดีที่สุด สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ส ได้อันดับที่ 2 รองจาก แอร์เอเชีย 


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอีกอุตสาหกรรมสำคัญของไทย โดยนอกจากมีดำเนินมาตรการสำคัญ ทั้งมาตรการ Visa Free ให้กับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศ แก้ไขกฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคการท่องเที่ยว รวมถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ของนักท่องเที่ยวแล้ว นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอยู่ในวิสัยทัศน์ 8 ด้าน

กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด Best City จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

อาทิ ศูนย์กลางการบิน ศูนย์กลางอาหาร ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ที่จะผลักดันให้ไทยเป็น 1 ในภูมิภาค จึงเชื่อมั่นได้เลยว่าในการบริหารของรัฐบาล จะทำให้ไทยติดอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวจนได้รับการจัดอันดับด้านอื่นๆ ดีอย่างต่อเนื่อง“ 

กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุด Best City จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

สำหรับการจัดอันดับ  Best Cities 2024 ประเภทเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกมีผลมาจากการคัดเลือกของผู้อ่านนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง "DestinAsian"

 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอันดับหมวดหมู่อื่น ๆ ทั้งจุดหมายปลายทางประเภทเมือง เกาะ โรงแรมและรีสอร์ต สายการบิน สนามบิน และการเดินเรือ 

จุดหมายปลายทางประเภทใดที่ไทยติดอันดับ 1 ใน 4 


1. เมืองที่ดีที่สุด : กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดในประเภทเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก (ตามมาด้วย กรุงโตเกียว สิงคโปร์ และกรุงกัวลาลัมเปอร์)
2. เกาะที่ดีที่สุด: อันดับ 1 เกาะบาหลี 2 เกาะมัลดีฟส์ 3 ภูเก็ต 4 เกาะสมุย 
3. สนามบินที่ดีที่สุด: สนามบินสุวรรณภูมิ ได้อันดับ 2 รองจากสนามบินชางงีของสิงคโปร์ ที่ได้อันดับที่ 1 
4. สายการบินที่ดีที่สุด: การบินไทย ได้อันดับ 3 รองจาก สิงคโปร์ แอร์ไลน์ และเอมิเรตส์ ในอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ 
5. สายการบิน Low-cost ที่ดีที่สุด: สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ส ได้อันดับที่ 2 รองจากแอร์เอเชีย