ท้าชนลัทธิเชื่อมจิต ทนายอนันต์ชัย ลั่น ใครถูกฟ้องบอกผม พร้อมช่วยฟรี

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ท้าชน ใครถูก “ลัทธิเชื่อมจิต”หรือครอบครัวของไนซ์เชื่อมจิต ฟ้องบอกผม ยินดีช่วยฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เปิดใจที่แรกผ่านรายการ สืบเสาะเจาะข่าว ถึงกรณีการจี้สำนักพุทธศาสนาว่าจะมีการขั้นตอนการดำเนินการกับ ลัทธิเชื่อมจิตอย่างไรบ้าง ซึ่งเบื้องต้นให้เวลา สำนักพุทธฯ อีกประมาณ 3 วัน หากยังไม่ยังเงียบเป็นเป่าสากอีก ทางกองทัพธรรมจะมีการกางข้อกฎหมายให้สำนักพุทธฯ ได้ดูว่า ลัทธิเชื่อมจิตผิดตรงไหน เพราะถือว่าพฤติกรรมนั้นเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน 

 

ซึ่งหาก 3 วันหลังจากที่กองทัพธรรม ได้มีการกางกฎหมายให้ดูแต่ทางสำนักพุทธฯ ยังไร้การเคลื่อนไหว ทางกองทัพธรรมก็ต้องลงไปจัดการ เพราะทีมงานได้มีการเตรียมข้อมูลไว้ครบว่า ลัทธิเชื่อมจิต เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนอย่างไรบ้าง 

ท้าชนลัทธิเชื่อมจิต ทนายอนันต์ชัย ลั่น ใครถูกฟ้องบอกผม พร้อมช่วยฟรี

ส่วนในกรณีที่มีคนหรือสื่อที่เตรียมจะถูกฟ้องจากครอบครัวของไนซ์เชื่อมจิตนั้น สามารถมาให้ตนช่วยได้ เพราะทางกองทัพธรรมนั้น มีมหาเปรียญตั้งแต่1ถึง9 คอยช่วยเหลือ และจะมีการช่วยแบบฟรีๆ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

และล่าสุด ทนายอนันต์ชัย ยังได้เผยอีกว่า บังอาจเอารูปผมไปลงเชื่อมจิต และบอกว่า เชื่อมจิตมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎก เดี่ยววันศุกร์นี้(26 เมษายน 2567) ผมจัดให้ รวมถึงแอดมินด้วย 

ท้าชนลัทธิเชื่อมจิต ทนายอนันต์ชัย ลั่น ใครถูกฟ้องบอกผม พร้อมช่วยฟรี

 รอฟังนะจ๊ะ โดนทั้งยวงแน่นอน ! พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ


      มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
     (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

ท้าชนลัทธิเชื่อมจิต ทนายอนันต์ชัย ลั่น ใครถูกฟ้องบอกผม พร้อมช่วยฟรี
       อยู่ดีๆ ไม่ได้อยากมีเรื่อง เดี๋ยวจัดหนักแน่นอน ติดตามชม !!!!
                ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช
          (ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม)

 


ทั้งนี้เพจ มูลนิธิทนายกองทัพธรรม ได้โพสต์ประกาศ อีกว่า เรียน พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่าน ทราบครับ หากท่านผู้ใดถูกฟ้องและดำเนินคดีที่เกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต เป็นไปโดยชอบธรรม ในฐานะชาวพุทธ เกี่ยวกับลัทธิเชื่อมจิต

ท้าชนลัทธิเชื่อมจิต ทนายอนันต์ชัย ลั่น ใครถูกฟ้องบอกผม พร้อมช่วยฟรี


มูลนิธิทนายกองทัพธรรมมีผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทุกระดับความรู้ กว่า 100 คน ด้าน พระไตรปิฎก พระธรรมวินัย ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ทั้งพระภิกษุและฆราวาส เปรียญธรรมทุกประโยค ทั้งระดับ ดร., ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่พร้อมจะเป็นพยานเบิกความต่อศาลได้ โดยไม่มีค่าตัวหรือค่าตอบแทนใด ๆ ฟรีครับ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ติดต่อมาได้ที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรม ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม